Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3554. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014, stran 9979.

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 – odl. US in 50/14) in četrtega odstavka 2. člena Uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07 in 37/10) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014
1. člen
V Sklepu o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2014 (Uradni list RS, št. 44/14) se v prilogi Seznam upravičencev do donacij za leto 2014 v področju 1.6. HUMANITARNE ORGANIZACIJE S PODROČJA SOCALNEGA VARSTVA podatki naslednjih upravičencev:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ALTRA – ODBOR ZA NOVOSTI V|ZALOŠKA CESTA 040, 1000  |36322407 |
|DUŠEVNEM ZDRAVJU     |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|BELI OBROČ SLOVENIJE -  |MALA ULICA 008, 1000   |22512764 |
|DRUŠTVO ZA POMOČ ŽRTVAM  |LJUBLJANA         |     |
|KAZNIVIH DEJANJ      |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DOBRODELNO DRUŠTVO    |PRAŽAKOVA ULICA 020, 1000 |66241413 |
|TIBET           |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ODSEV SE SLIŠI  |STRELIŠKA ULICA 006, 1000 |77389310 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO REGIONALNA VARNA |P.P. 347, 3000 CELJE   |29842131 |
|HIŠA CELJE        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO SVETOVALCEV ZAUPNI|ZRINJSKEGA CESTA 009, 1000|30663113 |
|TELEFON SAMARIJAN     |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA  |P. P. 18, 9240 LJUTOMER  |29285461 |
|LJUTOMER         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ IN    |KARDELJEVA PLOŠČAD 016,  |23956046 |
|SAMOPOMOČ BREZDOMCEV -  |1000 LJUBLJANA      |     |
|KRALJI ULICE       |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z |ZBILJE 066, 1215 MEDVODE |13129732 |
|MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU |             |     |
|BARKA           |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ     |ULICA OB STAREM ZIDOVJU  |25742051 |
|ZASVOJENCEM OD      |017, 6310 IZOLA – ISOLA  |     |
|NEDOVOLJENIH DROG DREVO  |             |     |
|ŽIVLJENJA         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ ŽENSKAM |P. P. 575, 4000 KRANJ   |44166214 |
|IN OTROKOM ŽRTVAM NASILJA |             |     |
| - VARNA HIŠA GORENJSKE  |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ  |P. P . 345, 8000 NOVO   |47139803 |
|NASILJA IN KRIVIC ZA   |MESTO           |     |
|PODPORO ŽRTVAM NASILNIH  |             |     |
|DEJANJ          |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA|POLZELA 018, 3313 POLZELA |68853408 |
|SAMOPOMOČ OLJKA      |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MEDOBČINSKO DRUŠTVO    |GORIŠKA CESTA 017, 5270  |13165658 |
|PRIJATELJEV MLADINE    |AJDOVŠČINA        |     |
|AJDOVŠČINA        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MOZAIK – DRUŠTVO ZA    |LENDAVSKA ULICA 001, 9000 |13610481 |
|SOCIALNO VKLJUČENOST   |MURSKA SOBOTA       |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MUSLIMANSKO DOBRODELNO  |GRABLOVIČEVA ULICA 014,  |83350861 |
|DRUŠTVO MERHAMET     |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC |DOLENJSKA CESTA 022, 1000 |16155742 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZDRUŽENJE ZA RAZVIJANJE  |MAGDALENSKI TRG 7, 2000  |68040075 |
|NENASILNIH ODNOSOV    |MARIBOR          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZVEZA LIONS KLUBOV,    |ŠKOFJELOŠKA CESTA 006,  |36604640 |
|DISTRIKT 129 - SLOVENIJA |4000 KRANJ        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŽENSKA SVETOVALNICA    |LANGUSOVA ULICA 021, 1000 |12332003 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ALTRA – ODBOR ZA |ZALOŠKA CESTA 40, 1000  |36322407 |
|NOVOSTI V DUŠEVNEM ZDRAVJU|LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|BELI OBROČ SLOVENIJE,   |CIGALETOVA ULICA 7, 1000 |22512764 |
|DRUŠTVO ZA POMOČ ŽRTVAM  |LJUBLJANA         |     |
|KAZNIVIH DEJANJ      |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DOBRODELNO DRUŠTVO    |KNEZOV ŠTRADON 14B, 1000 |66241413 |
|TIBET           |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ODSEV SE SLIŠI - |STRELIŠKA ULICA 6, 1000  |77389310 |
|ZA ZDRAVJE        |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO REGIONALNA VARNA |KOCENOVA ULICA 8, 3000  |29842131 |
|HIŠA CELJE        |CELJE           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZAUPNI TELEFON  |ULICA JANEZA PAVLA II. 13,|30663113 |
|SAMARIJAN         |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA  |BABINCI 61, 9240 LJUTOMER |29285461 |
|POMURJA          |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ IN    |PRAŽAKOVA ULICA 6, 1000  |23956046 |
|SAMOPOMOČ BREZDOMCEV   |LJUBLJANA         |     |
|KRALJI ULICE       |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z |ZBILJE 1K, 1215 MEDVODE  |13129732 |
|MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU |             |     |
| - BARKA         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ     |CETORE 28B, 6310     |25742051 |
|ZASVOJENCEM OD      |IZOLA/ISOLA        |     |
|NEDOVOLJENIH DROG DREVO  |             |     |
|ŽIVLJENJA         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA POMOČ ŽENSKAM |SLOVENSKI TRG 1, 4000   |44166214 |
|IN OTROKOM ŽRTVAM NASILJA |KRANJ           |     |
|VARNA HIŠA GORENJSKE   |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ  |ROZMANOVA ULICA 10, 8000 |47139803 |
|NASILJA          |NOVO MESTO        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MEDGENERACIJSKO DRUŠTVO ZA|POT V ŠENEK 7, 3313    |68853408 |
|SAMOPOMOČ OLJKA      |POLZELA          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MEDOBČINSKO DRUŠTVO    |CESTA IV. PREKOMORSKE 61A,|13165658 |
|PRIJATELJEV MLADINE    |5270 AJDOVŠČINA      |     |
|AJDOVŠČINA        |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MOZAIK – DRUŠTVO ZA    |ULICA ARHITEKTA NOVAKA 9, |13610481 |
|SOCIALNO VKLJUČENOST,   |9000 MURSKA SOBOTA    |     |
|SOCIALNO PODJETJE     |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MUSLIMANSKO DOBRODELNO  |GRABLOVIČEVA ULICA 14,  |83350861 |
|DRUŠTVO MERHAMET LJUBLJANA|1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC |GOSPOSVETSKA CESTA 9, 1000|16155742 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZDRUŽENJE ZA RAZVIJANJE  |POBREŠKA CESTA 6, 2000  |68040075 |
|NENASILNIH ODNOSOV    |MARIBOR          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZVEZA LIONS KLUBOV,    |PREŠERNOVA CESTA 10, 1000 |36604640 |
|DISTRIKT 129, SLOVENIJA  |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ŽENSKA      |CESTA V MESTNI LOG 55,  |12332003 |
|SVETOVALNICA       |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«
Na koncu področja 1.9. ZAVODI S PODROČJA DELA, DRUŽINE IN SOCIALNIH ZADEV se dodajo naslednji upravičenci:
»
+----------------------+-----------------------+----------------+
|IME OZIROMA NAZIV   |NASLOV SEDEŽA     |DAVČNA ŠTEVILKA |
+----------------------+-----------------------+----------------+
|ZAVOD KARITAS -    |SKALNIŠKA CESTA 1,   |60136065    |
|SAMARIJAN ZAVOD ZA  |5250 SOLKAN      |        |
|SOCIALNO VARSTVENO,  |            |        |
|PREVENTIVNO, VZGOJNO |            |        |
|IZOBRAŽEVALNO IN   |            |        |
|ZDRAVSTVENO DELO   |            |        |
+----------------------+-----------------------+----------------+
|ZAVOD EMMA, CENTER ZA |TRŽAŠKA CESTA 2, 1000 |56825706    |
|POMOČ ŽRTVAM NASILJA |LJUBLJANA       |        |
+----------------------+-----------------------+----------------+
|ZAVOD MISSS MLADINSKO |KUNAVERJEVA ULICA 2,  |74208047    |
|INFORMATIVNO     |1000 LJUBLJANA     |        |
|SVETOVALNO SREDIŠČE  |            |        |
|SLOVENIJE       |            |        |
+----------------------+-----------------------+----------------+
«
V področju 1.10. SOCIALNA PODJETJA se podatki naslednjega upravičenca:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD ZA POMOČ PRI RAZVOJU|SLOMŠKOVA ULICA 51, 9000 |45461376 |
|OTROK IN MLADOSTNIKOV TER |MURSKA SOBOTA       |     |
|ZA UVELJAVLJANJE     |             |     |
|LJUBITELJSKIH FOTOGRAFOV -|             |     |
|KORAK NAPREJ MURSKA    |             |     |
|SOBOTA, SOCIALNO PODJETJE |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ZAVOD ZA POMOČ PRI RAZVOJU|CVETKOVA ULICA 2F, 9000  |45461376 |
|OTROK IN MLADOSTNIKOV TER |MURSKA SOBOTA       |     |
|ZA UVELJAVLJANJE     |             |     |
|LJUBITELJSKIH FOTOGRAFOV -|             |     |
|KORAK NAPREJ MURSKA    |             |     |
|SOBOTA, SOCIALNO PODJETJE |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«
V področju 4. UPRAVIČENCI S PODROČJA KULTURE se podatki naslednjih upravičencev:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA KULTURNO,   |OB ŽICI 3, 1000 LJUBLJANA |47262362 |
|ZALOŽNIŠKO IN PRODUCENTSKO|             |     |
|DEJAVNOST, PEKINPARH   |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NO HOSTORY – ZAVOD ZA   |ZIHERLOVA ULICA 8, 1000  |23900407 |
|SODOBNE UMETNOSTI,    |LJUBLJANA         |     |
|LJUBLJANA         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO ZA KULTURNO,   |OB ŽICI 3, 1000 LJUBLJANA |47262362 |
|ZALOŽNIŠKO IN PRODUCENTSKO|             |     |
|DEJAVNOST, PEKINPAH    |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NO HISTORY – ZAVOD ZA   |ZIHERLOVA ULICA 8, 1000  |23900407 |
|SODOBNE UMETNOSTI,    |LJUBLJANA         |     |
|LJUBLJANA         |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«
V področju 10.2. UPRAVIČENCI S PODROČJA ŠPORTA se podatki naslednjih upravičencev:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|AKADEMSKI JADRALNI KLUB  |GORTANOVA ULICA 022, 1000 |59060417 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|BALINARSKO ŠPORTNI KLUB  |TRŽAŠKA CESTA 031, 1360  |90733304 |
|BLAGAJANA VRHNIKA     |VRHNIKA          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO MARATONCEV IN   |KOCENOVA ULICA 004, 3000 |87362317 |
|POHODNIKOV CELJE     |CELJE           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO YOGA V VSAKDANJEM |KOPER, KIDRIČEVA ULICA 44,|46127569 |
|ŽIVLJENJU         |6000 KOPER - CAPODISTRIA |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|JU JITSU KLUB SHINTO   |KOTNIKOVA ULICA 006A, 1000|58891498 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MEDOBČINSKA NOGOMETNA   |VODNIKOVA CESTA 155, 1000 |91649722 |
|ZVEZA LJUBLJANA      |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN|TRG OSVOBODILNE FRONTE  |79457339 |
|TELEKOMA LJUBLJANA    |016, 1000 LJUBLJANA    |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|POTAPLJAŠKI KLUB MEHURČEK |ULICA BORISA KALINA 16,  |50761757 |
|             |5250 SOLKAN        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|RUGBY ZVEZA SLOVENIJE   |POD HRIBOM 55, 1000    |44211872 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNI KLUB FLIP PIRAN  |FAZANSKA ULICA 001, 6320 |52756939 |
|             |PORTOROŽ - PORTOROSE   |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŽENSKI NOGOMETNI KLUB   |PAMEČE 032, 2380 SLOVENJ |84288795 |
|SLOVENJ GRADEC      |GRADEC          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MLADINSKO NOGOMETNO    |KOSOVELOVA ULICA 4B, 6210 |72774223 |
|DRUŠTVO TABOR SEŽANA   |SEŽANA          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KOŠARKARSKI KLUB CELJSKI |KOSOVELOVA ULICA 1, 3000 |16321863 |
|VITEZ           |CELJE           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PLANINKO DRUŠTVO REČICA OB|REČICA OB SAVINJI 078,  |36352403 |
|SAVINJI          |3332 REČICA OB SAVINJI  |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|AKADEMSKI JADRALNI KLUB  |ULICA BRATOV UČAKAR 122, |59060417 |
|             |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|BALINARSKO ŠPORTNI KLUB  |TRŽAŠKA CESTA 9, 1360   |90733304 |
|BLAGAJANA VRHNIKA     |VRHNIKA          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO MARATONCEV IN   |KIDRIČEVA ULICA 3, 3000  |87362317 |
|POHODNIKOV CELJE     |CELJE           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|DRUŠTVO YOGA V VSAKDANJEM |ČEVLJARSKA ULICA 17, 6000 |46127569 |
|ŽIVLJENJU         |KOPER/CAPODISTRIA     |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|JU JITSU KLUB SHINTO   |TRG KOMANDANTA STANETA 13,|58891498 |
|             |1000 LJUBLJANA      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|MEDOBČINSKA NOGOMETNA   |POD HRIBOM 55, 1000    |91649722 |
|ZVEZA LJUBLJANA      |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN|CIGALETOVA ULICA 10,1000 |79457339 |
|TELEKOMA LJUBLJANA    |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|POTAPLJAŠKI KLUB MEHURČEK |LOKE 26G, 5000 NOVA GORICA|50761757 |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|RUGBY ZVEZA SLOVENIJE   |POT PO ŠOLE 2A, 1000   |44211872 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNI KLUB FLIP PIRAN - |SENČNA POT 10, 6320    |52756939 |
|CLUB SPORTIVO FLIP PIRANO |PORTOROŽ/PORTOROSE    |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŽENSKI NOGOMETNI KLUB   |PAVČKOVA ULICA 7, 2380  |84288795 |
|SLOVENJ GRADEC      |SLOVENJ GRADEC      |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|NOGOMETNI KLUB TABOR   |KOSOVELOVA ULICA 1B, 6210 |72774223 |
|SEŽANA          |SEŽANA          |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KOŠARKARSKI KLUB CELJE  |KOSOVELOVA ULICA 1, 3000 |16321863 |
|             |CELJE           |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|PLANINSKO DRUŠTVO REČICA |REČICA OB SAVINJI 23,   |36352403 |
|OB SAVINJI        |3332 REČICA OB SAVINJI  |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«
in črtata naslednja upravičenca:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO SOLKAN  |TRG JOŽETA SREBRNIČA 007, |19432810 |
|             |5250 SOLKAN        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|TAEKWON-DO KLUB CHAGI   |STANEŽIČE 009, 1210    |83991921 |
|             |LJUBLJANA-ŠENTVID     |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«
V področju 10.4. USTANOVE S PODROČJA ŠOLSTVA IN ŠPORTA se podatki naslednjih upravičencev:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|KD FUNDACIJA, USTANOVA  |DUNAJSKA CESTA 63, 1000  |28631471 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|FUNDACIJA ZA OTROKE    |CELOVŠKA CESTA 128, 1000 |87459574 |
|OSNOVNE ŠOLE RIHARDA   |LJUBLJANA         |     |
|JAKOPIČA, USTANOVA    |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«
nadomestijo s podatki:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|AS FUNDACIJA, USTANOVA  |DUNAJSKA CESTA 63, 1000  |28631471 |
|             |LJUBLJANA         |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|FUNDACIJA ZA UČENCE    |CELOVŠKA CESTA 128, 1000 |87459574 |
|OSNOVNE ŠOLE RIHARDA   |LJUBLJANA         |     |
|JAKOPIČA, USTANOVA    |             |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«
V področju 12.1. USTANOVE S PODROČJA VISOKEGA ŠOLSTVA, ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE se podatki naslednjega upravičenca:
»
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|FUNDACIJA »EDVARD RUSJAN«,|VIPAVSKA CESTA 013, 5000 |41840429 |
|USTANOVA         |NOVA GORICA        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«
nadomestijo s podatki:
«
+--------------------------+--------------------------+---------+
|IME OZIROMA NAZIV     |NASLOV SEDEŽA       |DAVČNA  |
|             |             |ŠTEVILKA |
+--------------------------+--------------------------+---------+
|FUNDACIJA UNIVERZE V NOVI |VIPAVSKA CESTA 13, 5000  |41840429 |
|GORICI, USTANOVA     |NOVA GORICA        |     |
+--------------------------+--------------------------+---------+
«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-39/2014
Ljubljana, dne 4. decembra 2014
EVA 2014-1611-0068
Vlada Republike Slovenije
Dr. Miroslav Cerar l.r.
predsednik

AAA Zlata odličnost