Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2014 z dne 8. 12. 2014

Kazalo

3553. Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, stran 9979.

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena
1. člen
V Odloku o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 51/09) se tretji odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Spomenik obsega nepremičnine: stavbo št. 1432, k. o. 1740 – Spodnja Šiška, in parcele št. 1027/3, 1029/3, 1047/4, 1337, 1338, 1339 (severni del parcele severozahodno ob cerkvi), 1340/3 in 1446/1 (zahodni del parcele ob parcelah št. 1047/4, 1029/3 in 1338, vse k. o. 1740 – Spodnja Šiška, vzhodno od cerkve), vse k. o. 1740 – Spodnja Šiška.«.
V petem odstavku 13. člena se pika v zadnji alineji nadomesti z vejico in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– nepozidano območje spomenika.«.
2. člen
V drugem odstavku 55. člena se za besedilom »16. julija 2008« beseda »in« nadomesti z vejico in za besedilom »15. septembra 2008« doda besedilo »in 30. maja 2014«.
3. člen
Pristojno sodišče v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11 – odl. US, 90/12 in 111/13) v zemljiški knjigi po uradni dolžnosti zaznamuje status kulturnega spomenika na nepremičninah, navedenih v spremenjenem tretjem odstavku 13. člena odloka, razen na parcelah št. 1337 in 1338, obe k. o. 1740 – Spodnja Šiška, pri katerih je status kulturnega spomenika že zaznamovan.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 62000-3/2014
Ljubljana, dne 4. decembra 2014
EVA 2014-3340-0024
Vlada Republike Slovenije
Dr. Miroslav Cerar l.r.
predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti