Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3547. Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava, stran 9946.

Na podlagi 52. in v skladu s 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) je Občinski svet Občine Vipava na 2. redni seji dne 27. 11. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah št. 1 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava
1. člen
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/14) se v osmi alineji prvega odstavka 92. člena besedilo »6 m²« nadomesti z besedilom »60 m²«.
2. člen
V prvem odstavku 105. člena se črta besedilo »VI9«.
3. člen
V šestem odstavku 130. člena se za besedilom »SL5,« doda besedilo »VI9,«.
4. člen
V grafičnih prikazih izvedbenega dela se v prikazih območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev ter v prikazih območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture lista št. 11 (c2225) nadomestita z istoimenskima, ki sta sestavni del te spremembe in dopolnitve odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-004/2013-5
Vipava, dne 27. novembra 2014
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti