Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3545. Sklep o imenovanju podžupana Občine Tržič, stran 9945.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 36. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) župan Občine Tržič izdaja
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Tržič
1. člen
Za podžupana Občine Tržič se imenuje Dušana Bodlaja, roj. 31. 1. 1961, stan. Pristavška cesta 115, 4290 Tržič.
2. člen
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal poklicno.
3. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana.
4. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja župana opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 11. 11. 2014 dalje.
Št. 1001-0003/2014(21)
Tržič, dne 10. novembra 2014
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost