Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3536. Sklep o potrditvi mandata članice občinskega sveta, stran 9933.

Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12), 24. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) in Ugotovitvenega sklepa Občinske volilne komisije (št. 041-0007/2014 z dne 3. 11. 2014) je Občinski svet Občine Sevnica je na 2. redni seji dne 24. 11. 2014 sprejel
S K L E P
o potrditvi mandata članice občinskega sveta
1. Občinski svet je potrdil mandat nadomestne članice Občinskega sveta Občine Sevnica Hermine Šantej, roj. 7. 9. 1973, stanujoče na naslovu Loka pri Zidanem Mostu 62a, pošta Loka pri Zidanem Mostu.
2. Sklep o potrditvi mandata začne veljati s sprejemom na seji občinskega sveta.
Št. 032-0007/2014
Sevnica, dne 25. novembra 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost