Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3535. Ugotovitveni sklep občinske volilne komisije o prehodu mandata člana občinskega sveta, stran 9933.

Na podlagi 5. točke 41. člena in 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12) ter na podlagi ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana, ki ga je Občinski svet Občine Sevnica sprejel na 1. redni seji dne 22. 10. 2014 je Občinska volilna komisija Občine Sevnica na dopisni seji sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I.
Zaradi prenehanja mandata člana občinskega sveta Srečku Ocvirku zaradi nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta s funkcijo župana je mandat člana Občinskega sveta Občine Sevnica prešel na naslednjega kandidata oziroma kandidatko z liste kandidatov SLS – Slovenske ljudske stranke v 1. volilni enoti, Hermino Šantej, stanujočo Loka pri Zidanem Mostu 62a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, ki je podala izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Občine Sevnica.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0007/2014
Sevnica, dne 3. novembra 2014
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Sevnica
Marko Lisec l.r.

AAA Zlata odličnost