Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3530. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Radeče na naslednjega kandidata, stran 9932.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08 in 83/12), 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) in sklepov Občinskega sveta Občine Radeče št. 1/10, 1/11 in 2/3 je Občinska volilna komisija Radeče sprejela
U G O T O V I T V E N I S K L E P
o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Radeče na naslednjega kandidata
1. člen
Zaradi nezdružljivosti opravljanja funkcije člana občinskega sveta in funkcije župana ter podane izjave Tomaža Režuna, da sprejema mandat župana Občine Radeče, so nastali razlogi za predčasno prenehanje mandata članu Občinskega sveta Občine Radeče Tomažu Režunu, stan. Kolenov graben 1, Radeče, kot članu občinskega sveta z liste SD – Socialni demokrati.
2. člen
Mandat člana Občinskega sveta Občine Radeče za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata z liste SD – Socialni demokrati, ki je bil izvoljen na rednih volitvah za člana Občinskega sveta Občine Radeče. Na rednih volitvah za člana Občinskega sveta Občine Radeče, v volilni enoti 1 na listi SD – Socialni demokrati, je bila kot naslednja kandidatka za občinsko svetnico izvoljena Marjetka Lipec, stan. Njivice 13, Radeče.
3. člen
Mandat člana Občinskega sveta Občine Radeče je prešel na naslednjega kandidata z liste SD – Socialni demokrati (volilna enota 1), to je na Marjetko Lipec, stan. Njivice 13, Radeče, ki je postala članica Občinskega sveta Občine Radeče za preostanek mandatne dobe. Kandidatka je podala pisno izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine Radeče.
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-51/2014/3
Radeče, dne 26. novembra 2014
Predsednik
Občinske volilne komisije Radeče
mag. Igor Karlovšek l.r.

AAA Zlata odličnost