Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3525. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, družbene lastnine v splošni rabi in splošnega ljudskega premoženja, stran 9924.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – Odl. US), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter 83. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 3. redni seji dne 25. 11. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra, družbene lastnine v splošni rabi in splošnega ljudskega premoženja za parcele v k.o. 1577 – Kočevje, k.o. 1581 – Livold, k.o. 1601 – Čeplje, k.o. 1576 – Mahovnik, k.o. 1590 – Kočevska Reka, k.o. 1603 – Dol, k.o. 1592 – Štalcerji in k.o. 1599 – Nemška Loka
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi ter splošnega ljudskega premoženja za nepremičnine:
– k.o. 1577 – Kočevje: parc. št. 263/0 – v izmeri 80 m2, parc. št. 266/2 – v izmeri 68 m2, parc. št. 266/3 – v izmeri 11 m2, parc. št. 266/4 – v izmeri 41 m2, parc. št. 266/5 – v izmeri 13 m2, parc. št. 2190/8 – v izmeri 20 m2, parc. št. 2190/7 – v izmeri 48 m2, parc. št. 2032/4 – v izmeri 57 m2,
– k.o. 1581 – Livold: parc. št. 4088/2 – v izmeri 78 m2, parc. št. 4088/3 – v izmeri 158 m2, parc. št. 4081/4 – v izmeri 30 m2, parc. št. 4067/6 – v izmeri 135 m2, parc. št. 4339/17 – v izmeri 72 m2,
– k.o. 1601 – Čeplje: parc. št. 2785/11 – v izmeri 30 m2, parc. št. 2339/1 – v izmeri 124 m2,
– k.o. 1576 – Mahovnik: parc. št. 188/9 – v izmeri 274 m2, parc. št. 188/11 – v izmeri 196 m2,
– k.o. 1603 – Dol: parc. št. 943/3 – v izmeri 1157 m2,
– k.o. 1599 – Nemška Loka: parc. št. 2976/0 – v izmeri 113 m2, parc. št. 2975/0 – v izmeri 153 m2, parc. št. 2977/0 – v izmeri 262 m2, parc. št. 2978/0 – v izmeri 134 m2,
– k.o. 1590 – Kočevska Reka: parc. št. 3241/16 – v izmeri 238 m2, parc. št. 3241/17 – v izmeri 293 m2, parc. št. 3241/18 – v izmeri 59 m2,
– k.o. 1592 – Štalcerji: parc. št. 2849/2 – v izmeri 274 m2.
2. člen
Nepremičnine parc. št.:
– k.o. 1577 – Kočevje: parc. št. 263/0 – v izmeri 80 m2, parc. št. 266/2 – v izmeri 68 m2, parc. št. 266/3 – v izmeri 11 m2, parc. št. 266/4 – v izmeri 41 m2, parc. št. 266/5 – v izmeri 13 m2, parc. št. 2190/8 – v izmeri 20 m2, parc. št. 2190/7 – v izmeri 48 m2, parc. št. 2032/4 – v izmeri 57 m2,
– k.o. 1581 – Livold: parc. št. 4088/2 – v izmeri 78 m2, parc. št. 4088/3 – v izmeri 158 m2, parc. št. 4081/4 – v izmeri 30 m2, parc. št. 4067/6 – v izmeri 135 m2, parc. št. 4339/17 – v izmeri 72 m2,
– k.o. 1601 – Čeplje: parc. št. 2785/11 – v izmeri 30 m2, parc. št. 2339/1 – v izmeri 124 m2,
– k.o. 1576 – Mahovnik: parc. št. 188/9 – v izmeri 274 m2, parc. št. 188/11 – v izmeri 196 m2,
– k.o. 1603 – Dol: parc. št. 943/3 – v izmeri 1157 m2,
– k.o. 1599 – Nemška Loka: parc. št. 2976/0 – v izmeri 113 m2, parc. št. 2975/0 – v izmeri 153 m2, parc. št. 2977/0 – v izmeri 262 m2, parc. št. 2978/0 – v izmeri 134 m2,
– k.o. 1590 – Kočevska Reka: parc. št. 3241/16 – v izmeri 238 m2, parc. št. 3241/17 – v izmeri 293 m2, parc. št. 3241/18 – v izmeri 59 m2,
– k.o. 1592 – Štalcerji: parc. št. 2849/2 – v izmeri 274 m2,
postanejo lastnina Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka: 5874238000, do celote (1/1).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2014-2106
Kočevje, dne 26. novembra 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti