Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3519. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2015, stran 9919.

Na podlagi 158. člena Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in spremembe), drugega odstavka 5. člena Odloka o davkih občanov Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 23/91) ter na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 13. in 143. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) je Občinski svet Občine Jesenice na 2. redni seji dne 20. 11. 2014 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2015
1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno kvadratnega metra (v nadaljevanju m2) koristne stanovanjske površine, brez vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2015 in se uporablja izključno za potrebe določitve osnove za davek od premoženja.
2. člen
Vrednost povprečne gradbene cene m2 koristne stanovanjske površine, brez vrednosti stroškov komunalnega opremljanja zemljišča, v Občini Jesenice za leto 2015 znaša 855,08 EUR. Vrednost je fiksna in se med letom ne spreminja.
Vrednost iz prejšnjega odstavka je določena na podlagi valorizacije vrednosti povprečne gradbene cene m2 koristne stanovanjske površine za leto 2014 z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga je objavil Statistični urad Republike Slovenije za obdobje prvih devetih mesecev leta pred letom, za katero oziroma v katerem se davek odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
S 1. 1. 2015 preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 99/13).
Št. 007-22/2014
Jesenice, dne 24. novembra 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost