Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

3517. Sklep o imenovanju podžupana Občine Dobrna, stran 9918.

Na podlagi prvega odstavka 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 33. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 48/99, 15/01, 136/04, 134/06) je župan Občine Dobrna dne 27. 10. 2014 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Dobrna
1. člen
Za podžupana Občine Dobrna imenujem Stanislava Božnika, roj. 4. 2. 1959, stanujoč Vrba 13, 3204 Dobrna.
2. člen
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katerega ga župan pooblasti.
Podžupan bo funkcijo opravljal nepoklicno.
3. člen
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
4. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0013/2014-1(1)
Dobrna, dne 27. oktobra 2014
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost