Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2014 z dne 10. 11. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2014 z dne 10. 11. 2014

Kazalo

3326. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, stran 8769.

Na podlagi 4. točke prvega odstavka 2. člena, četrtega odstavka 3. člena, 1.a točke in druge alineje 2.b točke prvega odstavka 12. člena ter 63.d člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
1. člen
V Uredbi o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07), se v 1. členu v napovednem stavku za besedo »uredbo« dodata vejica in besedilo, ki se glasi:
»s katero se v pravni red Republike Slovenije prenašajo Priloge I, II, III, IV, V, VI, VII A, VII D, VIII in X Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L št. 134 z dne 30. aprila 2004, str. 114), zadnjič spremenjene z Direktivo 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. marca 2014, str. 65), in 3.a člen Direktive Sveta z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. decembra 1989, str. 33), zadnjič spremenjene z Direktivo 2007/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o spremembi direktiv Sveta 89/665/EGS in 92/13/EGS glede izboljšanja učinkovitosti revizijskih postopkov oddaje javnih naročil (UL L št. 335 z dne 20. decembra 2007, str. 31),«.
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
3. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
4. člen
Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
5. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
6. člen
Priloga 7 se nadomesti z novo Prilogo 7, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
7. člen
Priloga 10 se nadomesti z novo Prilogo 10, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-29/2014
Ljubljana, dne 6. novembra 2014
EVA 2009-1611-0176
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti