Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

3002. Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 5. oktobra 2014 v Občini Tišina za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti, stran 8039.

Občinska volilna komisija Občine Tišina izdaja na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H)
P O R O Č I L O
o izidu lokalnih volitev dne 5. oktobra 2014 v Občini Tišina za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti
Občinska volilna komisija Občine Tišina je na seji dne 6. oktobra 2014 na podlagi zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah dne 5. oktobra 2014, ugotovila:
A.
Splošne ugotovitve – na dan glasovanja 5. 10. 2014:
1. V volilne imenike na območju občine je vpisanih 3.525 volivcev.
2. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
3. Skupno število volivcev za območje občine je 3.525.
B.
Za župana je dne 5. 10. 2014 glasovalo:
1. po volilnem imeniku 1.892 volivcev
2. s potrdilom ni glasoval noben volivec
Skupaj je glasovalo 1.892 volivcev.
Neveljavnih glasovnic je bilo 35.
Posamezna kandidata sta prejela naslednje število glasov:
   – Franc Horvat       1469 glasov oziroma 79,11 %
  – Tibor Cigut        388 glasov oziroma 20,89 %
Občinska volilna komisija je v skladu s 107. členom ZLV ugotovila, da je kandidat za župana Franc Horvat prejel večino veljavnih glasov in je tako izvoljen za župana Občine Tišina.
C.
Za občinski svet je dne 5. 10. 2014 glasovalo:
1. po volilnem imeniku 1.892 volivcev
2. s potrdili ni glasoval nobeden volivec
Skupaj je glasovalo 1.892 volivcev
Neveljavnih je bilo 64 glasovnic.
I.
Posamezne liste kandidatov so skupno dobile naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1:
+---------+--------------------------+------------+-------------+
| Številka|    Ime liste     |  Število |  % glasov |
| liste |             |  glasov  |       |
+---------+--------------------------+------------+-------------+
|  1  |Neodvisna lista      |     141|    12,82|
+---------+--------------------------+------------+-------------+
|  2  |Lista občanov       |     128|    11,64|
+---------+--------------------------+------------+-------------+
|  3  |DESUS – Demokratična   |     133|    12,09|
|     |stranka upokojencev    |      |       |
|     |Slovenije         |      |       |
+---------+--------------------------+------------+-------------+
|  4  |NSP – Neodvisna stranka  |     20|     1,82|
|     |Pomurja          |      |       |
+---------+--------------------------+------------+-------------+
|  5  |SMC – Stranka Mira    |     78|     7,09|
|     |Cerarja          |      |       |
+---------+--------------------------+------------+-------------+
|  6  |NSi – Nova Slovenija –  |     95|     8,64|
|     |Krščanski demokrati    |      |       |
+---------+--------------------------+------------+-------------+
|  7  |SD – Socialni demokrati  |     71|     6,45|
+---------+--------------------------+------------+-------------+
|  8  |Lista ZA občino Tišina  |     221|    20,09|
+---------+--------------------------+------------+-------------+
|  9  |SDS – Slovenska      |     91|     8,27|
|     |demokratska stranka    |      |       |
+---------+--------------------------+------------+-------------+
|  10  |SLS – Slovenska ljudska  |     122|    11,09|
|     |stranka          |      |       |
+---------+--------------------------+------------+-------------+
| SKUPAJ |             |    1100|    100,00|
+---------+--------------------------+------------+-------------+
VOLILNA ENOTA 2:
+---------+--------------------------+-------------+------------+
| Številka|     Ime liste    |  Število  | % glasov |
| liste |             |  glasov  |      |
+---------+--------------------------+-------------+------------+
|  1  |Neodvisna lista      |      77|    10,58|
+---------+--------------------------+-------------+------------+
|  2  |Lista občanov       |      67|    9,20|
+---------+--------------------------+-------------+------------+
|  3  |DESUS – Demokratična   |     122|    16,76|
|     |stranka upokojencev    |       |      |
|     |Slovenije         |       |      |
+---------+--------------------------+-------------+------------+
|  4  |NSP – Neodvisna stranka  |      18|    2,47|
|     |Pomurja          |       |      |
+---------+--------------------------+-------------+------------+
|  5  |SMC – Stranka Mira    |     127|    17,45|
|     |Cerarja          |       |      |
+---------+--------------------------+-------------+------------+
|  6  |NSi – Nova Slovenija –  |      32|    4,40|
|     |Krščanski demokrati    |       |      |
+---------+--------------------------+-------------+------------+
|  7  |SD – Socialni demokrati  |      38|    5,22|
+---------+--------------------------+-------------+------------+
|  8  |Lista ZA občino Tišina  |      49|    6,73|
+---------+--------------------------+-------------+------------+
|  9  |SDS – Slovenska      |      97|    13,32|
|     |demokratska stranka    |       |      |
+---------+--------------------------+-------------+------------+
|  10  |SLS – Slovenska ljudska  |     101|    13,87|
|     |stranka          |       |      |
+---------+--------------------------+-------------+------------+
| SKUPAJ |             |     728|   100,00|
+---------+--------------------------+-------------+------------+
II.
Člani Občinskega sveta Občine Tišina, izvoljeni na volitvah 5. oktobra 2014 so:
+--------+-------------------------+------------+---------------+
| Volilna|   Ime in priimek   | Številka |  Ime liste  |
| enota |             |  liste  |        |
+--------+-------------------------+------------+---------------+
|  1  |Franc Knaus, 14. 4.   |   8   |Lista ZA Občino|
|    |1960, Murski Črnci 45 d |      |   Tišina  |
+--------+-------------------------+------------+---------------+
|  1  |Franc Kovač, 23. 5.   |   8   |Lista ZA Občino|
|    |1961, Petanjci 18 a   |      |   Tišina  |
+--------+-------------------------+------------+---------------+
|  1  |Danijel Kolman, 30. 8.  |   2   | Lista občanov |
|    |1977, Petanjci 27    |      |        |
+--------+-------------------------+------------+---------------+
|  1  |Vinko Gajšt, 14. 4.   |   1   |Neodvisna lista|
|    |1968, Tropovci,     |      |        |
|    |Kolesarska 60      |      |        |
+--------+-------------------------+------------+---------------+
|  1  |Ernest Serdt, 9. 10.   |   3   |   DESUS   |
|    |1949, Murski Črnci 54 c |      |        |
+--------+-------------------------+------------+---------------+
|  1  |Ivan Horvat, 13. 5.   |   6   |   NSi   |
|    |1959, Petanjci 40 c   |      |        |
+--------+-------------------------+------------+---------------+
|  1  |Saško Kuhar, 28. 1.   |   7   |    SD   |
|    |1975, Tišina 35 c    |      |        |
+--------+-------------------------+------------+---------------+
|  1  |Franc Pertoci, 15. 9.  |   10   |   SLS   |
|    |1990, Petanjci 11    |      |        |
+--------+-------------------------+------------+---------------+

+--------+------------------------+-------------+---------------+
| Volilna|   Ime in priimek   |  Številka |  Ime liste  |
| enota |            |  liste  |        |
+--------+------------------------+-------------+---------------+
|  2  |Danijel Kovač, 17. 6.  |   5   |   SMC   |
|    |1976, Vanča vas 57   |       |        |
+--------+------------------------+-------------+---------------+
|  2  |Tibor Cigut, 5. 6. 1959,|   5   |   SMC   |
|    |Borejci 1 a       |       |        |
+--------+------------------------+-------------+---------------+
|  2  |Oto Flisar, 17. 2. 1951,|   1   |Neodvisna lista|
|    |Borejci 25       |       |        |
+--------+------------------------+-------------+---------------+
|  2  |Milan Karoli, 23. 10.  |   3   |   DESUS   |
|    |1956, Gederovci 14   |       |        |
+--------+------------------------+-------------+---------------+
|  2  |Viktor Obal, 5. 11.   |   9   |   SDS   |
|    |1954, Rankovci 15 a   |       |        |
+--------+------------------------+-------------+---------------+
|  2  |Damjan Ficko, 31. 1.  |   10   |   SLS   |
|    |1981, Krajna 59 d    |       |        |
+--------+------------------------+-------------+---------------+
Č.
ČLANI ODBOROV VAŠKIH SKUPNOSTI
Na podlagi drugega odstavka 109. člena ZLV v zvezi z drugim odstavkom 11. člena istega zakona so bili v odbore vaških skupnosti v Občini Tišina izvoljeni naslednji kandidati:
 
Vaški odbor Borejci
1. Janko Hajdinjak (89 glasov)
2. Zdenka Kodela (76 glasov)
3. Oto Flisar (76 glasov)
 
Vaški odbor Gederovci
1. Geza Karoli (79 glasov)
 
Vaški odbor Gradišče
1. Alojz Flegar (102 glasov)
2. Zvonko Hašaj (91 glasov)
3. Stanislav Šadl (87 glasov)
 
Vaški odbor Krajna
1. Aleksandra Buček (75 glasov)
2. Damjan Ficko (64 glasov)
3. Janez Marič (54 glasov)
 
Vaški odbor Murski Črnci
1. Koloman Tudjan (141 glasov)
2. Bernardka Žitek (104 glasov)
3. Lidija Kolmanič (82 glasov)
 
Vaški odbor Murski Petrovci
1. Maček Franc (36 glasov)
2. Mojca Klemenčič (33 glasov)
3. Anton Želodec (22 glasov)
 
Vaški odbor Petanjci
1. Franc Kovač (187 glasov)
2. Vera Debelak (165 glasov)
3. Franc Pertoci (149 glasov)
 
Vaški odbor Sodišinci
1. Mirjan Kuzma (80 glasov)
 
Vaški odbor Tišina
1. Karel Ratnik (216 glasov)
 
Vaški odbor Tropovci
1. Jožica Gajži (220 glasov)
 
Vaški odbor Vanča vas
1. Uroš Žilavec (79 glasov)
2. Tajda Prkič (67 glasov)
 
Vaški odbor Vanča vas-Borejci zaselek Romi
1. Slavko Cener (61 glasov)
2. Ivan Cener (52 glasov)
3. Mladenka Kovač (42 glasov)
D.
V skladu z 90. členom ZLV bo Občinska volilna komisija poročilo o izidu volitev v Občini Tišina poslala županu, Republiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov.
Izid volitev bo Občinska volilna komisija objavila v Uradnem listu Republike Slovenije in v občinskem glasilu »Novine«.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da v teku posameznih volilnih opravil ter ob samem glasovanju na voliščih ni bilo zaznati nobenih nepravilnosti, kar pomeni, da so volitve 2014 v organe lokalne skupnosti potekale v skladu z veljavno zakonodajo.
Št. 041-0005/2014
Tišina, dne 6. oktobra 2014
Predsednik OVK
Stanislav Žižek l.r.
Člani:
Alenka Mesarić l.r.
Dejan Hauko l.r.
Dejan Gomboc l.r.
Borut Horvat l.r.
Cvetka Njivar l.r.
Tjaša Celec l.r.
Roman Vukan l.r.

AAA Zlata odličnost