Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

3001. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica, stran 8039.

Na podlagi 34. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11) ter 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je Občinski svet Občine Ribnica na 23. redni seji dne 25. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Ribnica (Uradni list RS, št. 57/96, 26/97, 49/07, 105/08, 61/10 in 105/11), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
Besedilo 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod posluje pod imenom: Vrtec Ribnica.
Sedež zavoda: Majnikova ulica 3, Ribnica.
Zavod lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji.«.
3. člen
Četrti odstavek 32. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavodu se za opravljanje dejavnosti prenese v upravljanje:
– stavbo novega Vrtca Ribnica na naslovu Majnikova ulica 3, Ribnica (ID 1181, ID 1184 in ID 1182) s pripadajočimi zemljišči, parc. št. 2412/3, 2412/4, 2412/5, 2412/6 in 2412/7, vse k.o. 1624 – Gorenja vas.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2008
Ribnica, dne 26. septembra 2014
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost