Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

3000. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica, stran 8038.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 127/06 – NUPB-3), 40., 41., 140. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11, 40/12 in 57/12) ter 7. in 82. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/13) je Občinski svet Občine Ribnica na 23. redni seji 25. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica (Uradni list RS, št. 57/96, 26/97, 37/98, 49/07, 105/08, 61/10) se besedilo drugega in tretjega odstavka 9. člena spremeni in glasi:
»Podružnična šola Dolenja vas zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 5. razreda na območju šolskega okoliša, ki obsega naslednja naselja: Blate, Dolenja vas, Grčarice, Grčarske Ravne, Jelendol, Jelenov Žleb, Kot pri Rakitnici, Lipovec, Makoše, Prigorica, Rakitnica.
Podružnična šola Sušje zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju od 1. do 5. razreda na območju šolskega okoliša, ki obsega naslednja naselja: Breže, Bukovec pri Poljanah, Dolnje Podpoljane, Dule, Finkovo, Gornje Podpoljane, Gorenji Lazi, Ortnek, Sušje, Slatnik, Škrajnek, Velike Poljane, Vrh pri Poljanah, Zlati rep, Žlebič, Žukovo.«
2. člen
Besedilo 24. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Podružnica ima vodjo.
Vodjo podružnice imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnice javne šole.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katerega vodjo pisno pooblasti.«
3. člen
Besedilo četrtega odstavka 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavodu se za opravljanje dejavnosti prenese v upravljanje:
– stavba Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica (ID 380), s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 295/3 in 295/7, obe k. o. 1625 – Ribnica,
– stavba Osnovne šola dr. Franceta Prešerna Ribnica, Kolodvorska ulica 15, 1310 Ribnica (ID 94), s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 296/2 in 296/1, obe k. o. 1625 – Ribnica,
– stavba Osnovne šole dr. Franceta Prešerna Ribnica, Kolodvorska ulica 13, 1310 Ribnica (ID 92), s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 295/5 in 295/2, obe k. o. 1625 – Ribnica,
– stavba Podružnične šole Dolenja vas, Šolska ulica 9, 1331 Dolenja vas (ID 170), s pripadajočim zemljiščem, parc. št. *280/0, 400/0 in 401/0, vse k. o. 1629 – Dolenja vas,
– stavba v sklopu objekta Podružnične šole Dolenja vas, Šolska ulica 9, 1331 Dolenja vas (ID 238), s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 402/0 k. o. 1629 – Dolenja vas,
– stavba Podružnične šole Sušje, Sušje 2, 1310 Ribnica (ID 36), s pripadajočim zemljiščem, parc. št. 744/0 k. o. 1617 – Sušje.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2008-13
Ribnica, dne 26. septembra 2014
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.

AAA Zlata odličnost