Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

2992. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7947.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), drugega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US in 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 25. redni seji z dne 24. 9. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:
1) k.o. 1837 Kresniški Vrh: 1582/1.
2) k.o. 1853 Okrog: 1427/5 in 1427/7.
II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala Občinska uprava Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija bo pravnomočno ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti na nepremičninah iz prve točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbrisalo zaznambo o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-4/2014
Litija, dne 24. septembra 2014
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost