Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

2975. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil, stran 7922.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo
O D R E D B O
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 50/11 in 106/11) se v prilogi:
– pri številčni oznaki »TSV 605/00« v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« doda besedilo »Prenehanje veljavnosti 14. oktobra 2014.«;
– za vrstico s številčno oznako »TSV 605/00« doda nova vrstica, ki se glasi:
+-----------+--------------------+----------------+-------------+
| Številčna | Naslov tehnične  |   Začetek  | Prenehanje |
|  oznaka |  specifikacije  |  veljavnosti | veljavnosti |
|      | in področje njene |  in začetek  |       |
|      |  veljavnosti   | obvezne uporabe|       |
+-----------+--------------------+----------------+-------------+
|…     |          |        |       |
+-----------+--------------------+----------------+-------------+
|»TSV 605/01|Tehnična      |Začetek     |       |
|      |specifikacija za  |veljavnosti 15. |       |
|      |vozila TSV 605/01 o |oktobra 2014.«. |       |
|      |postopkih za    |        |       |
|      |izvedbo tehničnih  |        |       |
|      |pregledov motornih |        |       |
|      |in priklopnih    |        |       |
|      |vozil.       |        |       |
+-----------+--------------------+----------------+-------------+
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-239/2014
Ljubljana, dne 23. septembra 2014
EVA 2014-2430-0086
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

AAA Zlata odličnost