Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

2974. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov, stran 7911.

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
O D R E D B O
o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(nadomestitev seznama)
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 94/13).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-119/2014-6
Ljubljana, dne 22. septembra 2014
EVA 2014-2130-0043
Jožef Petrovič l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost