Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

2973. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav, stran 7907.

Na podlagi 19. člena ter četrtega in sedmega odstavka 55. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13 in 33/14) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav
1. člen
V Pravilniku o tehničnih pregledih žičniških naprav (Uradni list RS, št. 63/11, 63/12 in 59/13) se za 9. členom doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Roki posebnih pregledov iz priloge 2 in priloge 3 tega pravilnika se lahko prekoračijo do šest mesecev brez vpliva na rok za izvedbo vsakokratnega naslednjega posebnega pregleda.«.
2. člen
V 12. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vsakokratni naslednji posebni pregledi in posebni pregledi naprav, pri katerih na dan uveljavitve tega pravilnika še ni minilo 15 let od postavitve na prvi lokaciji, se izvajajo v skladu s prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen
Za prilogo 2 se doda nova priloga 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-126/2014
Ljubljana, dne 19. septembra 2014
EVA 2014-2430-0056
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo

AAA Zlata odličnost