Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2902. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci, stran 7784.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2, 25/08 in 36/10), 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 14/13 in 99/13), 17., 18., 20.a in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) ter 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 26. redni seji dne 19. 9. 2014 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 68/12) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti znaša 364,92 EUR na otroka mesečno.«
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kot osnova za izračun plačila staršev za otroka v Vrtcu Jurček pri OŠ Gornji Petrovci, ki imajo stalno bivališče v Občini Gornji Petrovci, se v skladu s Pravilnikom o metodologiji določi cena 349,00 EUR na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena v višini 15,92 EUR (subvencija) bo za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Gornji Petrovci, pokrivala Občina Gornji Petrovci iz sredstev občinskega proračuna za otroško varstvo.«
3. člen
Ostale določbe prvotnega Sklepa o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci ostanejo nespremenjene.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2014 dalje.
Št. 602-0004/2014-2
Gornji Petrovci, dne 22. septembra 2014
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti