Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2900. Odlok o odpravi posledic poplav v času med 12. 9. 2014 in 16. 9. 2014 v Občini Brežice, stran 7783.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 – ZIPRS1415) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 10. dopisni seji dne 26. 9. 2014 sprejel
O D L O K
o odpravi posledic poplav v času med 12. 9. 2014 in 16. 9. 2014 v Občini Brežice
1. člen
S tem odlokom se določa namen porabe proračunskih sredstev za najnujnejšo odpravo posledic, ki so na območju Občine Brežice nastale zaradi poplav med 12. 9. 2014 in 16. 9. 2014.
2. člen
Za najnujnejšo odpravo posledic poplav, ki je območje Občine Brežice prizadelo med 12. in 16. 9. 2014, se namenijo sredstva v višini 263.000,00 eurov. Sredstva se zagotovijo iz sklada proračunske rezerve Občine Brežice.
3. člen
(1) Sredstva iz drugega člena tega odloka se v višini 60.000,00 eurov namenijo za izvedbo najnujnejših intervencijskih ukrepov v času poplav.
(2) Sredstva iz drugega člena tega odloka se v višini 150.000,00 eurov namenijo za nujne sanacije plazov in občinskih lokalnih cest.
(3) Sredstva iz drugega člena tega odloka se v višini 53.000,00 eurov namenijo za najnujnejšo sanacijo škode na javnih poteh v lasti Občine Brežice na območju prizadetih krajevnih skupnosti na osnovi prijavljene škode in razpoložljivih sredstev.
4. člen
Glede na ugotovljeno dejansko višino nastale škode se lahko sredstva za posamezne namene, ki so določena v tretjem členu tega odloka, prerazporedijo med posameznimi nameni, vendar največ v višini 20 % sredstev, predvidenih za posamezen namen.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2014
Brežice, dne 26. septembra 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti