Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2890. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja PO 7 (Podbrezje - Britof – jug), stran 7772.

Na podlagi 53.a člena in 61.b člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 – ZPNačrt-A) in Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja PO 7 (Podbrezje - Britof – jug) (Uradni list RS, št. 21/14) in 12. ter 78. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 24. redni seji dne 27. 8. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja PO 7 (Podbrezje - Britof – jug)
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PO 7 (Podbrezje - Britof – jug) (Uradni list RS, št. 81/14) v digitalni in analogni obliki.
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem načrtu območje PO 7 (Podbrezje - Britof – jug) se nanašajo na besedilo.
(2) Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem načrtu območje PO 7 (Podbrezje - Britof – jug) je izdelal Domplan d.d. Kranj, Bleiweisova 14, Kranj; Enota Škofja Loka, Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka pod številko projekta UD 466 – 68 – 14.
2. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PO 7 (Podbrezje - Britof – jug) se:
– V 22. členu doda (6) točka, ki se glasi:
»Pred izgradnjo primarnega infrastrukturnega omrežja, ki je potrebno za gradnjo skupne komunalne infrastrukture predvidenega naselja in priključke nanje, je možna legalizacija enostanovanjskega objekta (B6) z zunanjo ureditvijo.«
– V 24. členu doda nova prva alinea, ki se glasi:
»Prva faza obsega legalizacijo enostanovanjskega objekta.«
Prva alinea se spremeni v:
»Druga faza obsega dograditev primarnega infrastrukturnega omrežja, ki je potrebno za gradnjo skupne komunalne infrastrukture predvidenega naselja in priključke nanje, izgradnja cestnega omrežja in priključek ceste na državno cesto ter izgradnja infrastrukture znotraj območja občinskega podrobnega prostorskega načrta.«
Druga alinea se spremeni v:
»Tretja faza obsega gradnjo stanovanjskih objektov z garažami ali s pokritimi parkirišči.«
3. člen
(vpogled odloka)
Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PO 7 (Podbrezje - Britof – jug) so na vpogled na Občini Naklo in Upravni enoti Kranj.
4. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2014
Naklo, dne 27. avgusta 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti