Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2014 z dne 26. 9. 2014

Kazalo

2869. Sklep o pravici nadomeščanja poslancev Državnega zbora Republike Slovenije, stran 7717.

S K L E P
Državna volilna komisija je v postopku ugotavljanja pravice do opravljanja funkcije poslanca namesto poslancev, ki opravljajo funkcijo ministrov
s k l e n i l a:
1. V času, dokler poslanec mag. Dejan Židan opravlja funkcijo ministra, opravlja funkcijo poslanke Državnega zbora Republike Slovenije:
Marija Bačič, roj. 25. 8. 1947, stanujoča Južna ulica 12, Murska Sobota.
2. V času, dokler poslanec Janko Veber opravlja funkcijo ministra, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora Republike Slovenije:
dr. Franc Križanič, roj. 4. 12. 1954, stanujoč Mlinska pot 10, Ljubljana.
3. V času, dokler poslanka mag. Julijana Bizjak Mlakar opravlja funkcijo ministrice, opravlja funkcijo poslanke Državnega zbora Republike Slovenije:
mag. Jana Jenko, roj. 12. 11. 1964, stanujoča Preska 1, Tržič.
4. V času, dokler poslanec Karl Viktor Erjavec opravlja funkcijo ministra, opravlja funkcijo poslanke Državnega zbora Republike Slovenije:
Marija Antonija Kovačič, roj. 11. 3. 1946, stanujoča Kardeljev trg 1, Velenje.
O B R A Z L O Ž I T E V
A.
1. Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) je, dne 19. 9. 2014, prejela obvestilo Državnega zbora RS, da so bili na 3. seji 18. septembra 2014 za ministrico in ministre imenovani poslanka mag. Julijana Bizjak Mlakar ter poslanci Karel Viktor Erjavec, Janko Veber in mag. Dejan Židan.
B.
2. Na podlagi 14. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB, 109/08, 39/11 in 48/12; v nadaljevanju: ZPos) poslanec, ki je izvoljen za predsednika vlade, imenovan za ministra ali državnega sekretarja, v času, dokler opravlja to funkcijo, ne more opravljati funkcije poslanca. V tem času opravlja funkcijo poslanca tisti kandidat z iste liste kandidatov, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen poslanec, ki ne more opravljati funkcije poslanca.
3. Na predčasnih volitvah v državni zbor 13. julija 2014, bi bila, če ne bi bil izvoljen poslanec mag. Dejan Židan, v 8. volilni enoti, iz iste liste kandidatov: »SD – SOCIALNI DEMOKRATI«, izvoljena Marija Bačič, roj. 25. 8. 1947, stanujoča Južna ulica 12, Murska Sobota, ki je prejela 1.374 glasov oziroma 11,65 % glasov liste v volilni enoti.
4. Na predčasnih volitvah v državni zbor 13. julija 2014, bi bila, če ne bi bil izvoljen poslanec Janko Veber, v 4. volilni enoti, iz iste liste kandidatov: »SD – SOCIALNI DEMOKRATI«, izvoljena dr. Anja Kopač Mrak, roj. 4. 4. 1974, stanujoča Krožna pot 22, Prelog, ki je prejela 774 glasov oziroma 6,37 % glasov liste v volilni enoti. Ker je bila dr. Anja Kopač Mrak imenovana za ministrico, ne more opravljati funkcije poslanke za čas, ko poslanec Janko Veber opravlja funkcijo ministra, zato opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora Republike Slovenije dr. Franc Križanič, roj. 4. 12. 1954, stanujoč Mlinska pot 10, Ljubljana, ki je prejel 744 glasov oziroma 5,39 % glasov liste v volilni enoti.
5. Na predčasnih volitvah v državni zbor 13. julija 2014, bi bila, če ne bi bila izvoljena poslanka mag. Julijana Bizjak Mlakar, v 1. volilni enoti, iz iste liste kandidatov: »DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE«, izvoljena mag. Jana Jenko, roj. 12. 11. 1964, stanujoča Preska 1, Tržič, ki je prejela 662 glasov oziroma 10,51 % glasov liste v volilni enoti.
6. Na predčasnih volitvah v državni zbor 13. julija 2014, bi bila, če ne bi bil izvoljen poslanec Karl Viktor Erjavec, v 5. volilni enoti, iz iste liste kandidatov: »DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE«, izvoljena Marija Antonija Kovačič, roj. 11. 3. 1946, stanujoča Kardeljev trg 1, Velenje, ki je prejela 1.186 glasov oziroma 13,97 % glasov liste v volilni enoti.
7. DVK je Marijo Bačič, dr. Franca Križaniča, mag. Jano Jenko in Marijo Antonijo Kovačič pisno obvestila, da imajo pravico nadomeščati zgoraj navedene poslance, ki so imenovani za ministre, in sicer v času, ko le-ti opravljajo funkcijo ministra. Vsi navedeni so v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US, v nadaljevanju: ZVDZ) pisno obvestili DVK, da so pripravljeni nadomeščati v izreku navedene poslance, v času ko le-ti opravljajo funkcijo ministra.
C.
V sklepu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
DVK je sprejela sklep na podlagi 17. in 37. člena ZVDZ v zvezi s 14. členom ZPos v sestavi: predsednik Anton Gašper Frantar in člani dr. Marko Kambič, Slavko Vesenjak, Miha Klun, Miroslav Pretnar in Sašo Stojanovič Lenčič. Sklep je sprejela soglasno.
Št. 001-6/2014-3
Ljubljana, dne 23. septembra 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti