Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2014 z dne 22. 9. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2014 z dne 22. 9. 2014

Kazalo

2859. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško, stran 7689.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 35. seji, dne 11. 9. 2014, sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško
1. člen
V sedmem odstavku 2. člena Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško (Uradni list RS, št. 107/12) se črtata številka »4« in vejica. Za številko »6« in vejico se dodata številka »7« in vejica.
V osmem odstavku 2. člena se črtata številka »4« in vejica. Za številko »6« se dodata številka »7« in vejica.
2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se za besedilom »Dolenja vas« doda besedilo »pri Krškem«
3. člen
V tretjem odstavku 4. člena se črtata številka »6« in vejica.
4. člen
V petem odstavku 6. člena se črtata številka »6« in vejica.
V devetem odstavku 6. člena se črta besedilo s številkami »od št. 1 do št. 27/a«. Za besedilom »Rostoharjeva ulica« se dodata vejica in besedilo »Sadjarska ulica«.
V trinajstem odstavku 6. člena se besedilo »Prešernova ulica« nadomesti z besedilom »Prešernova cesta«. Beseda »Polščo« se nadomesti z besedo »Polšco«.
V petnajstem odstavku 6. člena se za številkami »43-76« dodata besedilo »Ulica Frana Bonača« in vejica. Besedilo »Strmeckijeva ulica« nadomesti z besedilom »Stermeckijeva ulica«. Beseda »Polščo« se nadomesti z besedo »Polšco«.
V sedemnajstem odstavku 6. člena se besedilo »Levstikova ulica« nadomesti z besedilom »Levstikova pot«. Besedilo »Jurčičeva ulica« se nadomesti z besedilom »Jurčičeva pot«. Beseda »Aškrčeva« se nadomesti z besedo »Aškerčeva«.
V devetnajstem odstavku 6. člena se črtata številka »120a« in vejica.
5. člen
V tretjem odstavku 8. člena se besedilo »Wolfovo cesto« nadomesti z besedilom »Wolfovo ulico«.
6. člen
V tretjem odstavku 11. člena se za številko »48« dodata številka »48.a« in vejica.
7. člen
V petem odstavku 12. člena se besedilo »Ulica senovskih borcev« nadomesti z besedilom »Ulica senovskih borcev NOB«.
8. člen
V petem odstavku 14. člena se črtata hišna številka »7a« in vejica. V sedmem odstavku se za hišno številko »41« dodata hišna številka »41a« in vejica.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2012-O301
Krško, dne 11. septembra 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti