Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2725. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 7360.

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, v skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/14) in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 28/14) objavlja
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o., Ljubljana, Verovškova ulica 62, se določijo nove cene toplote:
V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12) se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/14.
3. člen
Ta cenik začne veljati 1. septembra 2014.
Ljubljana, dne 26. avgusta 2014
Samo Lozej l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost