Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2723. Odredba o cenah za odstranitev vozil, stran 7340.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 30. člena Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 55/11, 8/12) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj dne 18. 6. 2014 sprejel
O D R E D B O
o cenah za odstranitev vozil
1. člen
Ta odredba določa cene za odstranitev vozil, ki ga izvaja pooblaščeni izvajalec s posebnim vozilom za odstranitev vozil.
2. člen
Polna cena odstranitve vozila se zaračuna v primeru, ko je vozilo, za katero je bila odrejena odstranitev, že naloženo na vozilo za odstranitev vozil (dvignjeno vozilo od tal ali dvignjena gred vozila za odstranitev vozil).
Polovična cena odvoza vozila se zaračunava v primeru, ko želi voznik ali lastnik vozila odstraniti vozilo potem, ko se je vozilo že pričelo odstranjevati – nalagati na vozilo za odstranitev, vendar še ni naloženo (nameščene klešče na pnevmatiko ali nameščena gred na vozilo).
Prihod vozila za odstranitev vozil manj kot 10 m od vozila za odstranitev se zaračuna v primeru, ko voznik ali lastnik vozila odstrani vozilo potem, ko je občinski redar že pozval pooblaščenega izvajalca, da odstrani vozilo, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na vozilo za odstranitev vozil.
Hramba vozila se zaračunava za čas, ko je vozilo na prostoru za hrambo vozil. Prvih 24 ur po odstranitvi vozila se hramba ne zaračunava.
3. člen
Cene za odstranitev vozila znašajo v evrih:
+-------------------------------------+--------+-------+
|Cenik odstranitve          |  z DDV|  DDV|
|                   |  v EUR| v EUR|
+-------------------------------------+--------+-------+
|A) odstranitev vozila        |  75,00| 13,52|
+-------------------------------------+--------+-------+
|B) začetek odstranitve vozila    |  37,50|  6,76|
+-------------------------------------+--------+-------+
|C) prihod vozila za odstranitev vozil|  18,75|  3,38|
+-------------------------------------+--------+-------+
|D) hramba registriranega vozila   |  4,00|  0,72|
+-------------------------------------+--------+-------+
|E) hramba zapuščenega vozila na dan |  2,00|  0,36|
+-------------------------------------+--------+-------+
4. člen
Stroške odstranitve in hrambe vozila plača voznik ali lastnik vozila. Vozilo se vrne vozniku ali lastniku vozila po plačilu stroškov odstranitve in hrambe.
5. člen
Stroške odstranitve in hrambe zapuščenih vozil plača naročnik storitve odstranitve vozila. Naročnik odstranitve vozila zaračuna povrnitev stroškov povezanih z odstranitvijo, hrambo in razgradnjo vozila lastniku ali vozniku vozila.
6. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o cenah za odvoz nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil (Uradni list RS, št. 123/03).
Št. 371-222/2014-2-46/07
Kranj, dne 1. avgusta 2014
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
 
zanj
Nada Mihajlović l.r.
Podžupanja

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti