Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2721. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »za del območja DP4-OPPN Dolenje Polje«, stran 7339.

Na podlagi 50. člena v povezavi s tretjim odstavkom 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US) ter 31. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Župan Občine Dolenjske Toplice dne 22. 8. 2014 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »za del območja DP4-OPPN Dolenje Polje«
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta »za del območja DP4-OPPN Dolenje Polje«, ki ga je izdelal GPI d.o.o., pod št. P-2013/44, v avgustu 2014.
2. člen
Dokument iz 1. člena tega sklepa se javno razgrne v času od 1. septembra do 30. septembra 2014, v prostorih Občine Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice, in sicer v sejni sobi II Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice (2. nadstropje). Ogled je v tem času možen ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8.00 do 15.00 ure, ob sredah od 8.00 do 16.30 ure in petkih od 8.00 do 13.00 ure.
3. člen
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava dopolnjenega osnutka, in sicer v sredo, 17. septembra 2014, ob 17.00 uri, v veliki dvorani Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice.
4. člen
Pripombe k dokumentu lahko občani, zainteresirana javnost in lastniki nepremičnin na območju občinskega podrobnega prostorskega akta vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice oziroma jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok na pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2012-18
Dolenjske Toplice, dne 22. avgusta 2014
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti