Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2717. Spremembe in dopolnitve Letnega programa statističnih raziskovanj za 2014 (velja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014), stran 7335.

Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) določa generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E L E T N E G A P R O G R A M A
statističnih raziskovanj za 2014 (velja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014)
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2014 (velja od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014) (Uradni list RS, št. 97/13) se v Prilogi 1 »Redni del« v področju 3 Osnovne statistike, v poglavju 3.2 Ljudje in družba, v podpoglavju 3.2.03 Izobraževanje, v modulu 3.2.03.01 Začetno izobraževanje dopolni raziskovanje pod zaporedno številko 3.2.03.01.06 Statistično raziskovanje o študentih v višjem strokovnem in visokošolskem izobraževanju tako, da se glasi:
V področju 3 Osnovne statistike, v poglavju 3.2 Ljudje in družba, v podpoglavju 3.2.03 Izobraževanje, v modulu 3.2.03.01 Začetno izobraževanje se dopolni raziskovanje pod zaporedno številko 3.2.03.01.08 Statistično raziskovanje o diplomantih višjih strokovnih in visokošolskih študijskih programov tako, da se glasi:
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-306/2014/9
Ljubljana, dne 27. avgusta 2014
EVA 2014-1522-0022
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost