Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2712. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje, stran 7330.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
O D R E D B O
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (Uradni list RS, št. 50/11, 63/12 in 85/13) se v prilogi:
– pri številčni oznaki »TSV 423/03« v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« doda besedilo »Prenehanje veljavnosti 31. decembra 2014. Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«;
– za vrstico s številčno oznako »TSV 423/03« doda nova vrstica, ki se glasi:
+---------+------------------+------------------+---------------+
|Številčna|Naslov tehnične  |Začetek      |Prenehanje   |
|oznaka  |specifikacije   |veljavnosti    |veljavnosti  |
|     |in področje njene |in začetek obvezne|        |
|     |veljavnosti    |uporabe      |        |
+---------+------------------+------------------+---------------+
|…    |         |         |        |
+---------+------------------+------------------+---------------+
|»TSV   |Tehnična     |Začetek      |        |
|423/04  |specifikacija za |veljavnosti 1.  |        |
|     |vozila      |januarja 2015.  |        |
|     |TSV 423/04 o   |         |        |
|     |ukrepih proti   |Začetek obvezne  |        |
|     |emisijam plinastih|uporabe: glej   |        |
|     |in trdih     |5. točko tehnične |        |
|     |onesnaževal    |specifikacije za |        |
|     |iz motorjev,   |vozila.«.     |        |
|     |namenjenih za   |         |        |
|     |pogon kmetijskih |         |        |
|     |in gozdarskih   |         |        |
|     |traktorjev.    |         |        |
|     |Velja za vse   |         |        |
|     |traktorje     |         |        |
|     |kategorij T in C. |         |        |
+---------+------------------+------------------+---------------+
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-235/2014/
Ljubljana, dne 19. avgusta 2014
EVA 2014-2430-0084
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost