Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2014 z dne 29. 8. 2014

Kazalo

2709. Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil, stran 7326.

Na podlagi 21. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa izpitne centre za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita za voznike motornih vozil (v nadaljevanju: izpitni center), kraje, kjer se opravljajo vozniški izpiti ter kategorije motornih vozil, za katere se v posameznem kraju, glede na značilnosti cestnega prometa (gostota, raznolikost udeležencev v cestnem prometu, obseg, vrsta in raznolikost infrastrukture) in število kandidatov za voznike motornih vozil, opravljajo vozniški izpiti.
2. člen
(izpitni centri)
Izpitni centri se organizirajo kot teritorialne izpostave Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, in sicer:
– Izpitni center Celje s sedežem v Celju,
– Izpitni center Koper s sedežem v Kopru,
– Izpitni center Kranj s sedežem v Kranju,
– Izpitni center Krško s sedežem v Krškem,
– Izpitni center Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti,
– Izpitni center Novo mesto s sedežem v Novem mestu,
– Izpitni center Nova Gorica s sedežem v Novi Gorici,
– Izpitni center Postojna s sedežem v Postojni,
– Izpitni center Ljubljana s sedežem v Ljubljani,
– Izpitni center Maribor s sedežem v Mariboru in
– Izpitni center Slovenj Gradec s sedežem v Slovenj Gradcu.
3. člen
(kraji in kategorije motornih vozil za opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita)
(1) Teoretični del vozniškega izpita za vse kategorije motornih vozil opravljajo kandidati za voznike motornih vozil v Celju, Trbovljah, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Domžalah, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Postojni, Slovenj Gradcu, Velenju, Kočevju, Sežani, Črnomlju, na Jesenicah in Ptuju.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se teoretični del vozniškega izpita lahko opravlja tudi v Brežicah, Ajdovščini, Tolminu, Idriji, Ilirski Bistrici, Ormožu, Litiji in na Ravnah na Koroškem, če je elektronsko opravljanje teoretičnega dela vozniškega izpita omogočeno pod pogoji, določenimi v pravilniku, ki ureja opravljanje vozniških izpitov.
4. člen
(kraji in kategorije motornih vozil za opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita)
(1) Praktični del vozniškega izpita opravljajo kandidati za voznike motornih vozil:
1. V Izpitnem centru Celje v krajih:
– Celje: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Trbovlje: kategorija AM, A1, B1, B, BE in F.
2. V Izpitnem centru Koper v kraju:
– Koper: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F.
3. V Izpitnem centru Kranj v krajih:
– Kranj: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Jesenice: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F.
4. V Izpitnem centru Krško v kraju:
– Krško: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F.
5. V Izpitnem centru Ljubljana v krajih:
– Ljubljana: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Domžale: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE in F.
6. V Izpitnem centru Maribor v krajih:
– Maribor: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Ptuj: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE in F.
7. V Izpitnem centru Murska Sobota v kraju:
– Murska Sobota: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F.
8. V Izpitnem centru Novo mesto v krajih:
– Novo mesto: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Črnomelj: kategorija AM, A1, B1, B, BE in F.
9. V Izpitnem centru Nova Gorica v kraju:
– Nova Gorica: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F.
10. V Izpitnem centru Postojna v krajih:
– Postojna: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Sežana: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE ter F;
– Kočevje: kategorija AM, A1, B1, B, BE in F.
11. V Izpitnem centru Slovenj Gradec v krajih:
– Velenje: kategorija AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE in F;
– Slovenj Gradec: kategorija AM, A1, B1, B, BE in F.
(2) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije AM in F lahko praktični del vozniškega izpita opravljajo tudi zunaj krajev, določenih v prejšnjem odstavku, če je opravljanje praktičnega dela vozniškega izpita omogočeno pod pogoji, določenimi v pravilniku, ki ureja opravljanje vozniških izpitov. V teh primerih zagotovi neprometno površino za preizkus spretnosti z vozilom, ki ustreza pogojem, določenim v pravilniku, ki ureja opravljanje vozniških izpitov, šola vožnje, v kateri se je kandidat usposobil za vozniški izpit.
5. člen
(priglasitev k vozniškemu izpitu pred uporabo tega pravilnika)
Kandidati za voznike motornih vozil, ki so se priglasili k teoretičnemu ali praktičnemu delu vozniškega izpita pred uporabo tega pravilnika, opravljajo vozniški izpit v kraju, katerega so ob priglasitvi na vozniški izpit izbrali.
6. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega predpisa)
Z dnem začetka uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izpitnih centrih za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 93/11).
7. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 15. septembra 2014.
Št. 007-117/2013/25
Ljubljana, dne 20. avgusta 2014
EVA 2013-2430-0027
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti