Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

2647. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za lokalne volitve 2014 – volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov vaških skupnosti v Občini Tišina, ki bodo 5. oktobra 2014, stran 7018.

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08 – odločba US ter 103/07, 11/11, 28/11, 98/13 – ZPolS-D) in 5. člena Odloka o plakatiranju v času volitev in referenduma v Občini Tišina (Uradni list RS, št. 51/10) Občina Tišina objavlja
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za lokalne volitve 2014 – volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov vaških skupnosti v Občini Tišina, ki bodo 5. oktobra 2014
V času volilne kampanje Občina Tišina določa plakatna mesta, kjer je dovoljeno brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili. Določena plakatna mesta v vaseh Občine Tišina so:
– Tišina (pri stari avtobusni postaji),
– Borejci (pri gasilskem domu),
– Gradišče (otok na križišču pri Okrepčevalnica GOOL),
– Murski Črnci (pri avtobusni postaji),
– Rankovci (pri hišni št. 9),
– Tropovci (pri gasilskem domu),
– Vanča vas (pri gasilskem domu),
– Petanjci (pri gasilskem domu),
– romsko naselje Vanča vas – Borejci (pri vodovodu),
– Sodišinci (pri gasilskem domu),
– Gederovci (pri gasilskem domu),
– Murski Petrovci (pri gasilskem domu),
– Krajna (pri avtobusni postaji).
Vsak organizator referendumske kampanje lahko namesti po en plakat velikosti A2 na vsako od zgoraj navedenih plakatnih mest. Plakate namešča organizator sam. Pri nameščanju plakatov je potrebno spoštovati določila Zakona o volilni kampanji.
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, bo odstranila pooblaščena oseba Občine Tišina na stroške organizatorja.
Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje v petnajstih dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate s plakatnih mest.
Tišina, dne 6. avgusta 2014
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost