Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

2641. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede, stran 7013.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU in 50/14), 3. in 4. člena Pravilnika o spremembi Pravilnika o uvrstiti delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/06, 28/06, 65/06, 87/06, 84/08, 91/09, 100/09, 110/09, 4/10, 29/10, 73/10, 14/11, 34/11 in 58/11) ter 51. in 89. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) izdaja župan Mestne občine Ljubljana
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/06, 28/06, 65/06, 87/06, 84/08, 91/09, 100/09, 110/09, 4/10, 29/10, 73/10, 14/11, 34/11 in 58/11) se v 2. členu pri poglavju VIII. Dejavnost: DRUGE DEJAVNOSTI v tabeli doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+------+-------------------------+---------+-----------+--------+
| 73237|Mala ulica – Center za  | B017880 |Direktor JZ|  41  |
|   |otroke in družine v   |     |      |    |
|   |Ljubljani        |     |      |    |
+------+-------------------------+---------+-----------+--------+
«
2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije po pridobitvi soglasja pristojnega ministra iz 2. člena Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 100-460/2008-19
Ljubljana, dne 23. julija 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost