Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

2640. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Lendava, stran 7013.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr. in 112/13) je Občinski svet Občine Lendava na 49. redni seji dne 18. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Lendava
1. člen
V odloku o dodeljevanju enkratne denarne pomoči iz sredstev proračuna Občine Lendava (Uradni list RS, št. 60/13), se v drugem odstavku 4. člena, v drugem stavku za besedno zvezo: »ter druge podobne nesreče«, doda naslednje besedilo: »kot je prenehanje delovnega razmerja zaradi stečaja podjetja,«
2. člen
V 5. členu tega odloka se v prvem odstavku za prvim stavkom doda novi stavek, ki se glasi: »Kot upravičenec do dodelitve denarne pomoči iz razloga prenehanja delovnega razmerja zaradi stečaja podjetja je upravičen posameznik oziroma družina, ki izpolnjuje pogoje za uveljavljanje izredne denarne socialne pomoči na družinskega člana in navedeno dokazuje z odločbo o prejemu izredne denarne socialne pomoči.«
V tabeli pod točko a). se v stolpcu pri višini enkratne denarne pomoči pred posameznimi zneski enkratne denarne pomoči doda beseda »do«, tako da točka a). sedaj glasi:
a). pri nastali težki materialni situaciji zaradi naravne ali druge nesreče
+----------------------+-----------------+
|Število oseb v    | Višina enkratne |
|gospodinjstvu     | denarne pomoči |
+----------------------+-----------------+
|Eno člansko      |  do 300,00 EUR|
|gospodinjstvo     |         |
+----------------------+-----------------+
|Dvo člansko      |  do 600,00 EUR|
|gospodinjstvo     |         |
+----------------------+-----------------+
|Več člansko      | do 1.000,00 EUR|
|gospodinjstvo     |         |
+----------------------+-----------------+
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE:
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po določilih tega odloka se obravnavajo vse vloge, ki jih je upravni organ prejel po 1. 5. 2014.
Št. 03504-0009/2013
Lendava, dne 18. julija 2014
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost