Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2014 z dne 8. 8. 2014

Kazalo

2630. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Cankova, stran 6982.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 1. dopisni seji dne 30. 7. 2014 sprejel naslednji
S K L E P
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Cankova se imenujejo:
1. Predsednik: Jug Stanislav, Korovci 21a, 9261 Cankova
2. Podpredsednik: Vogrinčič Nataša, Cvetkova ulica 23, 9000 Murska Sobota
3. Član: Bokan Slavko, Skakovci 58, 9261 Cankova
4. Namestnik člana: Maček Darinka, Domajinci 22, 9261 Cankova
5. Član: Gyergyek Mateja, Topolovci 11, 9261 Cankova
6. Namestnik člana: Vratuša Maja, Krašči 24, 9261 Cankova
7. Član: Jug Martina, Gornji Črnci 4, 9261 Cankova
8. Namestnik člana: Čerpnjak Darja, Gerlinci 37, 9261 Cankova.
II.
Sedež Občinske volilne komisije je v prostorih Občine Cankova, Cankova 25, 9261 Cankova.
III.
Mandatna doba Občinske volilne komisije traja štiri leta.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-02/2014
Cankova, dne 30. julija 2014
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost