Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2435. Uredba o dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči, stran 6226.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
1. člen
V Uredbi o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči (Uradni list RS, št. 51/09, 49/10, 26/12 in 38/12) se v 4. členu na koncu tretje alinee črta beseda »in«, v četrti alinei pa se pika nadomesti besedo »in« ter se za njo doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– okvirno oceno finančnih posledic sodelovanja v projektu.«.
2. člen
V 14. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbi četrtega in petega odstavka tega člena lahko javni uslužbenec sodeluje v projektu več kakor 30 dni v koledarskem letu kot srednjeročni ali dolgoročni svetovalec, če razpisna dokumentacija za izvedbo projekta zahteva sodelovanje takega svetovalca.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-31/2014
Ljubljana, dne 17. julija 2014
EVA 2014-1811-0070
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti