Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2430. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, stran 6224.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, 60/07), Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) ter 6. in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 33/93) je Občinski svet Občine Žiri na 5. korespondenčni seji dne 2. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
1. člen
Dopolni se 14. alineja 11. člena, tako, da se glasi:
»Režijski obrat opravlja naslednje naloge:
– oskrba s pitno vodo,
– oskrba industrijskih porabnikov z vodo in oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javne službe,
– inkasantska služba za financiranje komunalnih dejavnosti,
– zbiranje, sortiranje in odlaganje komunalnih odpadkov,
– javna snaga – čiščenje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnic in sejmišč,
– urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč,
– urejanje in vzdrževanje javnih cest in poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti, mostov, drugih javnih poti in otroških igrišč,
– urejanje in vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije in prometnih režimov ter parkiranja,
– vzdrževanje, čiščenje in obnova avtobusnih postajališč,
– upravljanje, vzdrževanje, obnavljanje, načrtovanje in gradnja, rušenje športnorekreacijskih objektov in naprav, kolesarskih stez, okolice muzejev, kulturnih spomenikov in pomnikov,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova javne razsvetljave v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
– plakatiranje, reklamni napisi in okrasitve,
– pogrebne storitve,
– urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove v najem in vodenje evidence,
– vodenje javnih del.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2014-1
Žiri, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti