Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2421. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje, stran 6218.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11), 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04 in 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 19. redni seji dne 26. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje
1. člen
Na nepremičnini parc. št. 977/0 k.o. 274 Globoka, vrsta rabe: javna pot, površina: 2905 m2, preneha status Splošno ljudsko premoženje Upravni organ: Krajevni ljudski odbor Globoka.
2. člen
Na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju statusa Splošnega ljudskega premoženja Upravni organ: Krajevni ljudski odbor Globoka, v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje do celote, ter vknjižba zaznambe, da ima nepremičnina status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javne poti.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-3/2014-2
Šafarsko, dne 26. junija 2014
Župan
Občine Razkrižje
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti