Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2411. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«, stran 6196.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/10), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11 in 98/13), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03) ter tretjega odstavka 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in drugega odstavka 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) so Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 18. redni seji dne 18. 6. 2014, Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 34. redni seji dne 24. 4. 2014, Občinski svet Občine Litija na 23. redni seji dne 16. 4. 2014 in Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 23. redni seji dne 24. 4. 2014 sprejele
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«
1. člen
11. člen Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« (Uradni list RS, št. 4/11 in 54/11) se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Skupno upravo vodi vodja skupne uprave, ki ga po predhodno pridobljenem soglasju drugih županov občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih izmed direktorjev občinskih uprav oziroma tajnikov občin ustanoviteljic ali izmed zaposlenih v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu imenuje in razrešuje župan sedežne občine.
Vodja skupne uprave je vodja skupne uprave kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.
Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
Vodja skupne uprave mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo (prva stopnja) in najmanj 5 let delovnih izkušenj.«
2. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah.
Župan sedežne občine skupne občinske uprave ta odlok objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, in sicer v 15 dneh po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki bo o tem odloku odločal zadnji. Župani občin ustanoviteljic v svojih uradnih glasilih objavijo sprejem in veljavnost tega odloka.
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2010-2
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
Št. 061-0003/2014-1
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič
Po pooblastilu župana
Marija Zajec l.r.
Podžupanja
Št. 007-0005/2010-13
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
Št. 037-003/2004-26
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti