Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2401. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje, stran 6165.

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 16. in 17. člena Odloka o koncesiji za gospodarsko javno službo za izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/13) ter 10., 19. in 124. členom Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 28. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje
1. člen
Mestna občina Celje bo v skladu z določili 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) ter 16. in 17. člena Odloka o koncesiji za gospodarsko javno službo izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/13) subvencionirala cene storitev izvajanje počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje. Izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka vključuje naslednje programe:
1. program za kolonije socialno ogroženih predšolskih otrok in učencev (v nadaljevanju: program socialnih kolonij oziroma program A),
2. program za zdravstvene kolonije predšolskih otrok in učencev (v nadaljevanju: program zdravstvenih kolonij oziroma program B),
3. program za poletne šole v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (v nadaljevanju: program poletnih šol v naravi oziroma program C).
2. člen
Kot osnove za določitev subvencije cene za leto 2014 so polne cene izvajanja programov gospodarske javne službe, zmanjšane za prihodek, glede na planirano število otrok in učencev po posameznih programih:
1. cena storitev, ki je opredeljena v potrjenem programu izvajanja gospodarske javne službe za leto 2014, znaša za:
   – programa A in B:      44,00 EUR na osebo na dan;
  – program C:         32,85 EUR na osebo na dan;
2. cena prevoza: 35,00 EUR/osebo (povratno potovanje);
3. trajanje posameznega programa za:
   – programa A in B:          10 dni
  – program C:             5 dni;
4. planirano število otrok in učencev:
   – program A:      177 otrok in učencev;
  – program B:      161 otrok in učencev;
  – program C:          405 učencev.
3. člen
Ob upoštevanju v proračunu MOC za leto 2014 določene postavke za izvajanje programov gospodarske javne službe, se določi višina subvencije do polne cene in obseg subvencioniranja, ki za leto 2014 znaša:
+------------+----------+-------+---------+----------+---------+----------+----------+
|Programi  |Stroškovna|Stroški| Prihodki| Višina  |Planirano| Letna  | Letna  |
|      | cena (v |prevoza|  od  |subvencije|število | vrednost | vrednost |
|      | EUR)  |(Celje–|izvajanja|cene MOC | otrok  |subvencije|subvencije|
|      |     |Baška –|programov|  za   |  in  |  po  |  po  |
|      |     | Celje)| (starši,|programe |učencev |proračunu |proračunu |
|      |     |    | ZZZS in |  in   |     | MOC za | MOC za |
|      |     |    | šole) | prevoz  |     |leto 2013 |leto 2013 |
|      |     |    |     | skupaj  |     | brez DDV | z DDV (v |
|      |     |    |     | (v EUR) |     | (v EUR) |  EUR)  |
+------------+----------+-------+---------+----------+---------+----------+----------+
|Program   | 440,00  | 35,00 |  0,00 | 475,00  | 177  |76.201,16 |84.075,00 |
|socialnih  |     |    |     |     |     |     |     |
|kolonij   |     |    |     |     |     |     |     |
+------------+----------+-------+---------+----------+---------+----------+----------+
|Program   | 440,00  | 35,00 | 164,20 | 310,80  | 161  |45.697,53 |50.038,80 |
|zdravstvenih|     |    |     |     |     |     |     |
|kolonij   |     |    |     |     |     |     |     |
+------------+----------+-------+---------+----------+---------+----------+----------+
|Program   | 131,40  | 35,00 | 150,00 | 16,41  | 405  | 6.069,45 | 6.646,05 |
|poletnih  |     |    |     |     |     |     |     |
| šol v   |     |    |     |     |     |     |     |
| naravi   |     |    |     |     |     |     |     |
+------------+----------+-------+---------+----------+---------+----------+----------+
| SKUPAJ   |     |    |     |     | 743  |127.968,14|140.759,85|
+------------+----------+-------+---------+----------+---------+----------+----------+
4. člen
(1) Mestna občina Celje bo subvencije do polne cene nakazovala koncesionarju Celeia d.o.o. oziroma njegovi Poslovni enoti Celje na podlagi zahtevkov, ki morajo vsebovati:
– podatke o dejanskem številu predšolskih otrok in šolarjev, ki so v posameznem terminu koristili storitve posameznega programa;
– višino subvencije po posameznem uporabniku storitev in navedba programa oziroma storitve;
– obdobje, za katerega se obračunava subvencija (navedba terminov oziroma obratov);
– skupni znesek subvencije.
(2) V primeru, da se število uporabnikov po posameznih programih spremeni (poveča ali zmanjša), se lahko koncesionarju priznajo takšne spremembe, vendar le do višine sredstev, ki so za to namenjena v proračunu.
(3) Če se rezervirana namenska sredstva iz proračuna MOC za tekoče leto ne porabijo v celoti po predpisanem kriteriju, se lahko pri obeh programih kolonij odstotek neto povprečne plače v RS za upravičence do polne subvencije oziroma za upravičence do delne subvencije, ustrezno poveča in sicer do porabe celotnega preostanka neporabljenih namenskih sredstev.
5. člen
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 20/14).
6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 603-8/2014
Celje, dne 1. julija 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti