Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje, stran 6165.

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 28. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje
1. člen
V Odloku o pokopališkem in pogrebnem redu na Mestnem pokopališču in pokopališču Teharje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 47/07, v nadaljevanju: odlok) se spremeni tretji odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»(3) Gradbena in kamnoseška dela se lahko izvajajo le od ponedeljka do petka, poleti od 7. do 17. ure in pozimi od 8. do 16. ure. Koncesionar določi termine izvajanja kamnoseških in gradbenih del z namenom nemotene izvedbe pogrebnih svečanosti. V času od 15. oktobra do 10. novembra gradbena in kamnoseška dela niso dovoljena. Izvajalec gradbenih in kamnoseških del mora odpadni in odvečni material sproti odstraniti s pokopališča na primerno urejeno deponijo izven pokopališča.«.
2. člen
Drugi odstavek 17. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kraj, dan in čas pogrebne svečanosti določita upravljalec in naročnik pogreba sporazumno. Pogrebi so od ponedeljka do petka praviloma od 14. do 16. ure, v poletnem času pa do 19. ure, s polurnim zamikom. Če se pričakuje daljša pogrebna slovesnost, se ta čas po dogovoru z naročnikom pogreba ustrezno podaljša. V ožjem družinskem krogu z žaro so pogrebi od 11. do 12. ure.«.
3. člen
Druga alineja 25. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»– sprotno voditi evidenco umrlih, najemnikov grobov in kataster komunalnih naprav na pokopališču ter kopijo te dokumentacije do 28. 2. tekočega leta za preteklo koledarsko leto v elektronski in pisni obliki predati koncedentu,«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 354-9/2012
Celje, dne 1. julija 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti