Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2387. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ, FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE«, stran 6126.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ, FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE, s sedežem Ulica Gradnikove brigade 53, 5000 Nova Gorica, naslednjo
O D L O Č B O
1. S to odločbo se daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ, FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE«, sestavljenemu v obliki oporoke z dne 22. 2. 2008, s katero je ustanoviteljica Lilijana Reljič, Ulica Rada Simonitija 8, 5000 Nova Gorica kot izvrševalka oporoke ustanovila ustanovo:
– z imenom: USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ, FUNDACIJA ZA DOBRO LJUDI IN NARAVE,
– s sedežem: Ulica Gradnikove brigade 53, 5000 Nova Gorica.
2. Namen ustanove je splošno koristen, ker bo ustanova ustanovljena za namene na področju invalidskega in socialnega varstva in varstva okolja. Namen ustanove je dobrodelen, ker bo ustanova ustanovljena tudi z namenom pomagati osebam, ki so pomoči potrebne.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove so:
– 266 delnic z oznako FRAG, 171 delnic z oznako KMBR, 84 delnic z oznako KRKG, 258 delnic z oznako POSR in 23 delnic z oznako TLSG,
– enote premoženja, s katerimi upravlja borzno posredniška družba ALTA Invest, investicijske storitve d.d., v vrednosti 106.410,63 EUR na dan 5. 5. 2014,
– nepremičnina z ID znakom 2304-1422-4 v vrednosti 124.800,00 EUR,
– nepremičnina z ID znakom 2304-1889/14, na katerem stoji objekt z ID znakom 2304-1727 v vrednosti 253.900,00 EUR,
– denarna sredstva na računu pri Novi KBM d.d št. 04440-0222454865 in vezana sredstva pri tej banki po pogodbi o vezavi z dne 27. 12. 2013 za znesek 238.200,00 EUR,
– denarna sredstva na računu pri Abanki Vipa d.d. št. SI56 0510 00810265890 s stanjem na dan 8. 3. 2012 32.214,71 EUR,
– denarna sredstva na računu pri Abanki Vipa d.d. št. SI56 0510 07014277165 s stanjem na dan 20. 2. 2014 3,45 EUR,
– denarna sredstva na računu št. 05100-7009792952 s stanjem na dan 20. 2. 2014 42,47 EUR,
– denarna sredstva na računu št. 05100-7017944541 s stanjem na dan 20. 2. 2014 546,89 EUR in 0,86 USD,
– denarna sredstva na računu št. 05100-6004327036 s stanjem na dan 20. 2. 2014 23,55 EUR,
– 112,0000 investicijskih kuponov vloženih v Podsklad Evropa, Triglav skladi družba za upravljanje d.o.o., vrednosti 1.352,00 EUR ter 267 delnic z oznako VHDR, ki jih je zapustnica Zdenka Gustinčič podedovala na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Novi Gorici D 268/2008 z dne 10. 11. 2008.
4. Člani prve uprave so:
– Lilijana Reljič, Ulica Rada Simonitija 8, 5000 Nova Gorica,
– Miranda Brataševec, Ulica za spomenikom 4, 5250 Solkan,
– Ivan Križnič, Krstenica 5, 5213 Kanal,
– Andrej Černe, Rutarjeva ulica 4, 5000 Nova Gorica,
– Vilko Batistič, Bilje 29, 5292 Renče.
5. V skladu s 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 12200-4/2013/9
Ljubljana, dne 16. julija 2014
EVA 2014-2611-0035
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti