Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2383. Pravilnik o kartografskem ključu, stran 6120.

Na podlagi petega odstavka 15. člena Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o kartografskem ključu
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa kartografski ključ za državno topografsko karto v merilu 1 : 50 000 in državne pregledne karte v merilih 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 750 000 in 1 : 1 000 000.
2. člen
(vsebina kartografskega ključa)
Kartografski ključ je sestavljen iz:
– kartografskih znakov, s katerimi se prikazujejo objekti na državni topografski karti v merilu 1 : 50 000,
– delitve območja Republike Slovenije na liste državne topografske karte v merilu 1 : 50 000 in
– kartografskih znakov, s katerimi se prikazujejo objekti na državnih preglednih kartah v merilih 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 750 000 in 1 : 1 000 000.
3. člen
(kartografski znaki, s katerimi se prikazujejo objekti na državni topografski karti v merilu 1 : 50 000)
Za kartografske znake, s katerimi se prikazujejo objekti na državni topografski karti v merilu 1 : 50 000, so določeni naslednji podatki:
– objektno področje, objektna skupina in objektni tip z identifikacijsko številko,
– kartografski znak v merilu 1 : 50 000 in
– dimenzije in barva kartografskega znaka.
4. člen
(delitev območja Republike Slovenije na liste za državne topografske karte v merilu 1 : 50 000)
(1) Državna topografska karta v merilu 1 : 50 000 je sestavljena iz listov, ki zvezno in brez prekrivanja na robovih prikazujejo celotno območje Republike Slovenije. Delitev na liste poteka po geografski mreži poldnevnikov in vzporednikov. Velikost posameznega lista, izražena v ločnih minutah, znaša 20' x 12'.
(2) Posamezni list državne topografske karte v merilu 1 : 50 000 ima splošno in lokalno označbo.
(3) Splošna označba lista državne topografske karte v merilu 1 : 50 000 je zaporedna številka lista po vrstnem redu od severozahoda proti jugovzhodu. Številke listov imajo vrednosti od 1 do 58.
(4) Lokalna označba lista državne topografske karte v merilu 1 : 50 000 je ime zemljepisnega objekta na območju lista, ki omogoča najboljšo prepoznavnost lista.
(5) Delitev območja Republike Slovenije na liste državne topografske karte v merilu 1 : 50 000 sestavljajo:
– seznam listov državne topografske karte v merilu 1 : 50 000 s splošno in lokalno označbo listov,
– pregledni prikaz delitve ozemlja Republike Slovenje na liste državne topografske karte v merilu 1 : 50 000,
– konstrukcija okvirjev listov državne topografske karte v merilu 1 : 50 000 in
– koordinate vogalov in lomnih točk listov državne topografske karte v merilu 1 : 50 000.
5. člen
(kartografski znaki, s katerimi se prikazujejo objekti na državnih preglednih kartah v merilih 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 750 000 in 1 : 1 000 000)
Za kartografske znake, s katerimi se prikazujejo objekti na državnih preglednih kartah v merilih 1 : 250 000, 1 : 500 000, 1 : 750 000 in 1 : 1 000 000, so določeni naslednji podatki:
– objektno področje, objektna skupina in objektni tip z identifikacijsko številko,
– kartografski znak v merilu pregledne karte in
– dimenzije in barva kartografskega znaka.
6. člen
(objava na spletnih straneh)
Kartografske znake in delitve iz 2. člena tega pravilnika objavi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) na svojih spletnih straneh. Spremembe kartografskih znakov in delitev se začnejo uporabljati v roku, ki je določen v objavi sprememb, pri čemer ta rok ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave na spletnih straneh geodetske uprave.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-181/2014
Ljubljana, dne 10. julija 2014
EVA 2014-2430-0069
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti