Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2382. Pravilnik o katalogu topografskih podatkov in topografskem ključu, stran 6119.

Na podlagi šestega odstavka 11. člena in sedmega odstavka 15. člena Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o katalogu topografskih podatkov in topografskem ključu
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino zbirke topografskih podatkov (v nadaljnjem besedilu: katalog topografskih podatkov) in topografski ključ.
2. člen
(katalog topografskih podatkov)
(1) Katalog topografskih podatkov sestavljajo:
– objektna področja z identifikacijsko številko,
– objektni tipi z identifikacijsko številko,
– atributi in šifranti.
(2) Objektna področja in objektni tipi iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka so določeni v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Atributi in šifranti iz tretje alinee prvega odstavka tega člena so podrobnejši podatki, ki se vodijo za posamezen objektni tip. Atribute in šifrante objavi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) na svojih spletnih straneh. Spremembe atributov in šifrantov se začnejo uporabljati v roku, ki je določen v objavi sprememb, pri čemer ta rok ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave na spletnih straneh geodetske uprave.
3. člen
(topografski ključ)
(1) Za prikaz topografskih podatkov se uporabljajo znaki, določeni v topografskem ključu.
(2) Za topografske znake, s katerimi se na državni topografski karti v merilu 1 : 5 000 prikazujejo objekti, so v topografskem ključu določeni naslednji podatki:
– objektno področje in objektni tip,
– topografski znak v merilu 1 : 5 000,
– dimenzije in
– barva topografskega znaka.
(3) Znake, določene v topografskem ključu, in podrobnejše podatke iz prejšnjega odstavka, ki so določeni za posamezen znak, objavi geodetska uprava na svojih spletnih straneh. Spremembe znakov, določenih v topografskem ključu, in spremembe podrobnejših podatkov, ki so določeni za posamezen znak, se začnejo uporabljati v roku, ki je določen v objavi sprememb, pri čemer ta rok ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave na spletnih straneh geodetske uprave.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-180/2014
Ljubljana, dne 10. julija 2014
EVA 2014-2430-0066
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
PRILOGA 1

Objektna področja in objektni tipi z identifikacijsko številko

+----------------------+----------------------------------------+
|objektna področja   |objektni tipi              |
+----------------------+----------------------------------------+
|100 zgradbe      |101 stavbe               |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |102 os elektrovoda           |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |103 visoki objekt            |
+----------------------+----------------------------------------+
|200 prometna     |201 cesta                |
|infrastruktura    |                    |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |202 železniška proga          |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |203 os žičnice             |
+----------------------+----------------------------------------+
|300 pokritost tal   |301 vegetacija             |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |302 zemljišče v posebni rabi      |
+----------------------+----------------------------------------+
|400 hidrografija   |401 vodna površina           |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |402 os vodotoka             |
+----------------------+----------------------------------------+
|           |403 pojavi na vodah           |
+----------------------+----------------------------------------+
|500 relief      |501 višinske točke           |
+----------------------+----------------------------------------+


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti