Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2381. Pravilnik o podrobnejši vsebini zbirke podatkov daljinskega zaznavanja, stran 6118.

Na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o podrobnejši vsebini zbirke podatkov daljinskega zaznavanja
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino zbirke podatkov daljinskega zaznavanja.
2. člen
(podatki v zbirki podatkov daljinskega zaznavanja)
(1) V zbirki podatkov daljinskega zaznavanja se vodijo naslednji podatki:
– posnetki daljinskega zaznavanja,
– ortofoto in
– tehnični podatki o snemanjih.
(2) Posnetki daljinskega zaznavanja se vodijo kot aerofotografije in kot drugi posnetki daljinskega zaznavanja.
(3) Tehnični podatki o snemanjih se vodijo kot tehnični podatki o aerofotogafijah, tehnični podatki o drugih posnetkih daljinskega zaznavanja in kot tehnični podatki o ortofotih.
3. člen
(aerofotografije)
(1) Aerofotografije so posnetki, narejeni iz zraka s fotogrametričnim aerofotaparatom na film ali na digitalni senzor. Aerofotografije se hranijo na filmu, na papirju ali v digitalni obliki.
(2) Za posamezno aerofotografijo se vodijo naslednji tehnični podatki:
– identifikacijska oznaka aerofotografije,
– format zapisa aerofotografije,
– lastnik aerofotografije oziroma, kje se aerofotografija hrani,
– datum zajema aerofotografije,
– model in tip aerofotoaparata,
– certifikat o kalibraciji aerofotoaparata,
– parametri zunanje orientacije,
– dolžina talnega intervala,
– natančnost oziroma točnost aerofotografije in
– drugi podatki.
4. člen
(identifikacijska oznaka aerofotografije)
Identifikacijsko oznako aerofotografije določi Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) ob vpisu aerofotografije v zbirko podatkov daljinskega zaznavanja.
5. člen
(drugi posnetki daljinskega zaznavanja)
(1) Drugi posnetki daljinskega zaznavanja so satelitski posnetki, posnetki laserskega skeniranja ter posnetki drugih tehnik daljinskega zaznavanja. Hranijo se v obliki datotek, ki omogočajo prikaz vsebine v prostoru.
(2) O drugih posnetkih daljinskega zaznavanja se smiselno glede na tehniko daljinskega zaznavanja vodijo naslednji tehnični podatki:
– ime datoteke,
– format datoteke,
– tehnika daljinskega zaznavanja,
– ime naloge oziroma projekta,
– lastnik posnetkov daljinskega zaznavanja oziroma, kje se posnetek hrani,
– vrste, tipi in modeli senzorjev,
– datum zajema posnetka,
– prostorski obseg posnetka,
– prostorska ločljivost posnetka,
– srednji prečni preklop,
– srednji vzdolžni preklop,
– smer snemanja in
– drugi podatki.
6. člen
(ime datoteke posnetka)
Ime datoteke posnetka daljinskega zaznavanja določi geodetska uprava ob vpisu posnetka v zbirko podatkov daljinskega zaznavanja.
7. člen
(ortofoto)
(1) Ortofoti se hranijo v obliki rastrske datoteke, ki omogoča prikaz vsebine v državnem prostorskem koordinatnem sistemu. V zbirki podatkov daljinskega zaznavanja se hrani tudi datoteka modela reliefa, ki je bila uporabljena pri izdelavi ortofota.
(2) O ortofotih se vodijo naslednji tehnični podatki:
– ime datoteke,
– format datoteke,
– dolžina talnega intervala,
– datum ortofota,
– natančnost oziroma točnost ortofota,
– številka pogodbe ali ime naloge,
– vrsta izvornega posnetka,
– ime datoteke, ki pokriva pretežni del ortofota,
– ime datoteke modela reliefa in
– drugi podatki.
8. člen
(ime datoteke ortofota)
Ime datoteke ortofota določi geodetska uprava ob vpisu ortofota v zbirko podatkov daljinskega zaznavanja.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-179/2014
Ljubljana, dne 10. julija 2014
EVA 2014-2430-0065
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti