Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2014 z dne 18. 7. 2014

Kazalo

2380. Pravilnik o podrobnejši vsebini registra zemljepisnih imen, stran 6117.

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu (Uradni list RS, št. 25/14) izdaja minister za infrastrukturo in prostor
P R A V I L N I K
o podrobnejši vsebini registra zemljepisnih imen
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino registra zemljepisnih imen.
2. člen
(podatki v registru zemljepisnih imen)
V registru zemljepisnih imen se za posamezno zemljepisno ime vodijo naslednji podatki:
– vrsta zemljepisnega objekta,
– identifikacijska številka zemljepisnega objekta in identifikacijska številka zemljepisnega imena,
– položaj napisa zemljepisnega imena in
– povezava registra zemljepisnih imen z drugimi zbirkami prostorskih podatkov.
3. člen
(vrsta zemljepisnega objekta)
(1) Vrsta zemljepisnega objekta je opredeljena s šifrantom tipov zemljepisnih objektov, ki so predmet poimenovanja v registru zemljepisnih imen.
(2) Vrste zemljepisnih objektov iz prejšnjega odstavka so v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Opis vrst zemljepisnih objektov iz prejšnjega odstavka je objavljen na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
4. člen
(identifikacijska številka zemljepisnega objekta in identifikacijska številka zemljepisnega imena)
Identifikacijsko številko zemljepisnega objekta in identifikacijsko številko zemljepisnega imena določi geodetska uprava ob prvem vpisu zemljepisnega objekta oziroma zemljepisnega imena v register zemljepisnih imen.
5. člen
(položaj napisa zemljepisnega imena)
(1) Položaj napisa zemljepisnega imena je določen s koordinatami v državnem prostorskem koordinatnem sistemu.
(2) Položaj napisa zemljepisnega imena mora biti določen s koordinatami vsaj dveh točk.
6. člen
(povezava registra zemljepisnih imen z drugimi zbirkami prostorskih podatkov)
(1) Povezava registra zemljepisnih imen z drugimi zbirkami prostorskih podatkov je vzpostavljena s skupno identifikacijsko številko zemljepisnega objekta in zemljepisnemu objektu pripadajočega objekta v registru prostorskih enot, zbirki topografskih podatkov ali drugi zbirki prostorskih podatkov.
(2) Skupno identifikacijsko številko iz prejšnjega odstavka določi geodetska uprava ob prvi povezavi zemljepisnega objekta in objekta druge zbirke prostorskih podatkov v registru zemljepisnih imen.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-178/2014
Ljubljana, dne 10. julija 2014
EVA 2014-2430-0064
Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
PRILOGA 1

Vrste zemljepisnih objektov

  1000  KRAJ
      1100  PREBIVALIŠČE
          1101   Mesto
          1102   Nemestno naselje
          1103   Zaselek
          1104   Del naselja
          1105   Ulica
      1200  ZGRADBA ALI KOMPLEKS
          1201   Domačija
          1202   Sakralni objekt
          1203   Grajsko poslopje
          1204   Samotno zavetišče
          1205   Pomembna zgradba ali kompleks
  2000  VODOVJE
      2100  TEKOČA VODA
          2101   Reka
          2102   Del reke
          2103   Manjši naravni vodotok
          2104   Umetni vodotok
          2105   Vodni izvir
          2106   Vodni izliv
          2107   Slapišče
      2200  STOJEČA SLADKA VODA
          2201   Jezero
          2202   Del jezera
          2203   Manjša stoječa sladka voda
          2204   Ledenik
      2300  STOJEČA SLANA VODA
          2301   Morje
          2302   Del morja
          2303   Soline
  3000  RELIEFNA DANOST
      3100  IZOBLIKOVANOST POVRŠJA
          3101   Gorovje, podolje, ravan
          3102   Vrh, vzpetina
          3103   Dol, dolina
          3104   Del vzpetine ali doline
          3105   Sedlo
          3106   Osamljena skala
          3107   Jama
      3200  RAZČLENJENOST OBALE
          3201   Polotok, otok
          3202   Rt, rtič
  4000  OBMOČJE
      4100  REGIJA
          4101   Država
          4102   Pokrajina
      4200  KRAJINA
          4201   Krajinski predel
  5000  PROMETNA DANOST
      5100  PROMETNA POVEZAVA
          5101   Cesta
          5102   Proga
          5103   Pot
      5200  PROMETNI OBJEKT
          5201   Prometno vozlišče
          5202   Pomembna prometna zgradba ali
               odsek.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti