Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2337. Sklep o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina, stran 6049.

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10), 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10, 92/12 (98/12 – popr.)) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 34. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi normativov za sprejem otrok v vrtec pri OŠ Tišina
1. člen
Občina Tišina glede na vpis, razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v Občini Tišina in glede na prostorske zmogljivosti vrtca za Vrtec pri OŠ Tišina, določa najvišje število otrok v oddelkih vrtca kot sledi:
V oddelke prvega starostnega obdobja je lahko v starostno homogene oddelke (od 1 do 2 let) vključenih največ 14 otrok in v starostno homogene oddelke (od 2 do 3 let) je lahko vključenih največ 14 otrok.
V oddelke drugega starostnega obdobja je lahko vključenih v starostno homogene oddelke 3–4 letnih otrok največ 18 otrok, v starostno homogene oddelke 4–5 letnih otrok največ 19 otrok in v starostno homogene oddelke 5–6 letnih otrok največ 24 otrok.
2. člen
Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi normativov za sprejem otrok v Vrtec pri OŠ Tišina (Uradni list RS, št. 29/14).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2014.
Št. 007-0024/2014-1
Tišina, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.