Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2329. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 6042.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) in 15. člena Statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 34. redni seji dne 1. 7. 2014 sprejel
S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
1. člen
Imenuje se občinska volilna komisija Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v sestavi:
– Predsednik: univ. dipl. prav. Marko AJLEC, Ulica Bratka Krefta št. 39, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
namestnica predsednika: univ. dipl. prav. Tina VUKOVIČ Jamna 10 D, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
– Član: Franc VRZEL, Rožički Vrh št. 82, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
namestnica: Marta KUPČIČ, Kokolajnščak št. 16, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
– Član: Franc Frenki KOLMANIČ, Rožički Vrh št. 86, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
namestnik: Robert HABJANIČ, Grabonoš št. 14 a, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
– Član: Milan DUCMAN, Sovjak št. 77 b, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici
namestnik: Roman ŠIREC, Kraljevci št. 33a, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.
2. člen
Mandatna doba članov komisije traja 4 leta od dneva pričetka veljave sklepa o imenovanju.
Občinska volilna komisija ima sedež na naslovu: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta št. 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji sestavi Občinske volilne komisije, ki je bila imenovana s Sklepom št. 041-1/2010 z dne 4. 8. 2010 (Uradni list RS, št. 66/10).
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2014-002
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 1. julija 2014
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.