Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2327. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža, stran 6041.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) in 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) in Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža (Uradni list RS, št. 14/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 3. korespondenčni seji dne 8. 7. 2014 sprejel
S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža
1.
V Občinsko volilno komisijo Občine Straža se imenuje:
za predsednika: Roman Pulko, Pod vinogradi 2, 8351 Straža,
za namestnico predsednika: Urška Piškur, Ulica talcev 6, 8351 Straža,
za člana: Marjan Dular, Jurka vas 33, 8351 Straža,
za namestnico člana: Karmen Turk, Stara cesta 11, 8351 Straža,
za člana: Marjan Gašperšič, Podgora 23, 8351 Straža,
za namestnika člana: David Plantan, Rumanja vas 18, 8351 Straža,
za članico: Vesna Jerič, Ob Krki 14, 8351 Straža,
za namestnika članice: Borut Kulovec, Pod vinogradi 1, 8351 Straža.
2.
Sedež volilne komisije je v Straži, Ulica talcev 9.
3.
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.
4.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2014-10
Straža, dne 8. julija 2014
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.