Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2325. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Slovenske Konjice, stran 6039.

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 31. redni seji dne 3. 7. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Slovenske Konjice
1. člen
(1) S tem sklepom se določi javna infrastruktura na področju kulture na območju Občine Slovenske Konjice.
(2) Javna infrastruktura na področju kulture so naslednje nepremičnine:
+----+--------------+-------------+------------+----------------+
| Št.| Nepremičnina |Naziv / opis |  Naslov  |Zemljiškoknjižni|
|  |       |       |      |  podatki   |
+----+--------------+-------------+------------+----------------+
| 1. |Prostori Doma |Dom kulture |Mestni trg |parc. št.    |
|  |kulture    |Slovenske  |4, Slovenske|194/19,     |
|  |Slovenske   |Konjice   |Konjice   |k.o. Slovenske |
|  |Konjice    |       |      |Konjice     |
+----+--------------+-------------+------------+----------------+
| 2. |Prostori Doma |Dom kulture |Stari trg  |parc. št.    |
|  |kulture Loče |Loče     |15, Loče  |25/2, k.o.   |
|  |       |       |      |Loče      |
+----+--------------+-------------+------------+----------------+
| 3. |Prostori   |Posamezni  |Stari trg  |parc. št.    |
|  |Mestne    |del stavbe v |15,     |175/8,     |
|  |galerije   |lasti Občine |Slovenske  |k.o. Slovenske |
|  |Riemer    |Slovenske  |Konjice   |Konjice     |
|  |       |Konjice –  |      |        |
|  |       |Mestna    |      |        |
|  |       |galerija   |      |        |
|  |       |Riemer    |      |        |
+----+--------------+-------------+------------+----------------+
| 4. |Prostori Žičke|Žička    |Špitalič pri|parc. št. *49, |
|  |kartuzije   |kartuzija  |Slovenskih |k.o. Slemene  |
|  |       |       |Konjicah 9, |        |
|  |       |       |Loče    |        |
+----+--------------+-------------+------------+----------------+
| 5. |Pustova hiša –|Etnološki  |Tolsti vrh |parc. št.    |
|  |Tolsti vrh  |muzej in   |10, Loče  |*50, k.o.   |
|  |       |spominska  |      |Tolsti vrh   |
|  |       |soba NOB   |      |        |
+----+--------------+-------------+------------+----------------+
| 6. |Konjiški Stari|grad     |/      |parc. št.    |
|  |grad     |       |      |1817,      |
|  |       |       |      |k.o. Slovenske |
|  |       |       |      |Konjice     |
+----+--------------+-------------+------------+----------------+
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
3. člen
Kot javna infrastruktura na področju kulture se razglašajo tudi oprema, pripadajoči deleži na skupnih prostorih in napravah ter dvorišča zgoraj omenjenih nepremičnin, ki služijo za opravljanje kulturnih dejavnosti.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 43/98).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-0002/2014-1(120)
Slovenske Konjice, dne 3. julija 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.