Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2312. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014, stran 6015.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11), 15. člena v zvezi s 6. členom Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) in 8. člena Odloka o Proračunu Občine Mežica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 14/14) in 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 27. seji dne 18. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2014
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 35.774,21 EUR za stroške intervencije in sanacijo škode nastale ob visokem snegu in žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 v Občini Mežica.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Plačilo stroškov iz naslova intervencije.
2. Plačilo stroškov sanacije škode.
O uporabi sredstev za namene prvega odstavka tega člena do skupne višine sredstev iz 1. člena tega odloka odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
3. člen
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključnega računa proračuna Občine Mežica za leto 2014.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0010/2014
Mežica, dne 18. junija 2014
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.