Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2014 z dne 11. 7. 2014

Kazalo

2310. Sklep za sofinanciranje storitev namestitve izven mreže javne službe, stran 6015.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 5. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS in 99/13 – ZUPJS-C), ter 109. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 60/2011 – UPB) je Občinski svet Občine Luče na 21. redi seji dne 2. 7. 2014 sprejel
S K L E P
za sofinanciranje storitev namestitve izven mreže javne službe
1. člen
Občina Luče iz proračuna financira tudi namestitev v nadomestnih oblikah bivanja in oskrbe izven mreže javne službe.
2. člen
Sredstva za sofinanciranje namestitve v nadomestnih oblikah bivanja in oskrbe izven mreže javne službe se vsako leto zagotovijo v proračunu občine.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2014
Luče, dne 2. julija 2014
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.